Syn.: Elatine paludosa Seub., nom. illeg., Hydropiper hexandrum Fourr., Potamopitys hexandra Kuntze, Tillaea hexandra Lapierre
Česká jména: úpor šestimužný (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: úpor sesťtyčinkový (Dostál 1950), elatinka šesťtyčinková (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Elatinaceae Dum. – úporovité
Elatine hexandra
Rozšíření: Vyskytuje se v celé západní Evropě včetně Azorských a Britských ostrovů, na sever po jižní Skandinávii a přes střední Evropu na východ, kde výskyt vyznívá ojedinělými lokalitami v Rumunsku. Udávaná lokalita v severní Africe u Tangeru patří jinému taxonu. V ČR rostl roztroušeně až vzácně v mezofytiku, zejména v jižní polovině Čech, údaje o výskytu na Moravě chybí. V poslední době kvůli intenzivnímu hospodaření na rybnících silně ustoupil.
Ekologie: Roste na vlhkých až zbahnělých, hlinitých nebo písčitých, převážně kyselých půdách na okrajích rybníků, mělkých rybničních okrajích nebo obnažených dnech rybníků či sádek. Z našich druhů tvoří největší trsy. Podle stanoviště vytváří různé ekomorfózy. Kvete od června do září.
Elatine hexandra
Popis: Jednoletá až dvouletá bylina s plazivými až poléhavými, bohatě větvenými, v uzlinách kořenujícími lodyhami. Listy jsou vstřícné, eliptické, tupé, lysé, sbíhavé v kratičký řapík, palisty opadavé. Květy jsou jednotlivé, krátce až dlouze stopkaté, trojčetné, vyrůstající v úžlabí listů. Kališní lístky jsou široce vejčité, světle zelené, korunní lístky obvejčité, o málo delší kališních, světle růžové, tyčinek je šest, semeník je trojpouzdrý. Plodem je kulovitá tobolka obsahující přímá nebo slabě prohnutá semena.
Záměny: Z druhů s trojčetnými květy se u nás vyskytuje ještě úpor trojmužný (Elatine triandra), lišící se přisedlými květy s třemi tyčinkami.
Ohrožení a ochrana: V České republice patří k ustupujícím, silně ohroženým taxonům (C2t). Na Slovensku patří k druhům nedostatečně dokumentovaným (DD). Zákonem je chráněn v Maďarsku.
Elatine hexandra
Elatine hexandra
Elatine hexandra
Elatine hexandra
Elatine hexandra
Fotografováno dne 15. 8. 2013 (u Františkových Lázní).