Syn.: Erodium absinthoides Lindl., nom. illeg.
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité

Erodium chrysanthum

Rozšíření: Druh horských oblastí jižního a středního Řecka, vyskytuje se v pohoří Parnassus a na Peloponéském poloostrově.

Ekologie: Roste na skalnatých a kamenitých vápencových svazích, v nadmořských výškách zhruba od 1000 až do 2200 m.

Popis: Dvoudomá vytrvalá bylina, trsnatá, s podzemním oddenkem a lodyhou vystoupavou až přímou, až 15 cm dlouhou, chlupatou. Listy jsou sotva 3 cm dlouhé, v obrysu kopinaté, přetrhovaně lichozpeřené, úkrojky jsou peřenodílné až peřenosečné, po obou stranách stříbřitě chlupaté. Květenství je okolíkaté, 2–6květé; listeny jsou kopinaté až vejčité, špičaté; květy jsou 5četné, kališní lístky jsou eliptické, 8–12 mm dlouhé, žláznatě chlupaté, na vrcholu s hrotem kratším než 2 mm, korunní lístky jsou široce obvejčité, 8–10 mm dlouhé, bledě žluté. Plod se rozpadá na 6–7 mm dlouhá merikarpia.

Ohrožení a ochrana: Tento druh pumpavy je poměrně vzácný, je uveden v seznamu přísně chráněných druhů Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).

Erodium chrysanthum
Erodium chrysanthum
Erodium chrysanthum
Erodium chrysanthum
Erodium chrysanthum

Fotografováno dne 11. 9. 2019 (Rakousko, Vídeň, Botanischer Garten der Universität Wien).