Syn.: Geranium cicutarium L., Geranium chaerophyllum Cav., Erodium pimpinellifolium (Wither.) Sibthorp., Erodium chaerophyllum (Cav.) Steud.
Česká jména: pumpava bolehlavovitá (Presl 1819, Sloboda 1852), zořovka bolehlavovitá (Opiz 1852), pumpava obecná (Čelakovský 1879, Dostál 1989), pumpava obecná, pumpava rozpuková (Kubát 2002)
Slovenská jména: bocianik rozpukovitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Erodium cicutarium
Rozšíření: Původní snad jen v západní Evropě, Středozemí, Makaronésii (Kanárské ostrovy), Střední Asii, ve střední Evropě je druh archeofytem, druhotně rozšířený i na Sibiři a ve východní Asii, na Sahaře, ve východní a jižní Africe, na Arabském poloostrově, na Azorských ostrovech, na obou amerických kontinentech (až po Patagonii, i na ostrovech Juana Fernándeze), v Austrálii i na Novém Zélandu.
U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně na většině území, ve vyšších polohách roste jen vzácně nebo i zcela chybí.
Ekologie: Roste v trávnících, na polích, pastvinách, vinicích, kolem cest, na rumištích, železničních náspech i nádražích, nejčastěji na stanovištích suchých a slunných. Kvete od dubna až do října.
Popis: Jedno- až dvouletá bylina, lodyha poléhavá, vystoupavá nebo přímá, 20–50 cm dlouhá, větvená, listy řapíkaté, přízemní v růžici, lodyžní střídavé, v obrysu eliptické, zpeřené, lístky přisedlé, 1–2krát peřenoklané, odstále chlupaté. Květenství na dlouhých stopkách, 3–8květé, květy 5četné, korunní lístky eliptické, zaokrouhlené, světle růžové až purpurové. Zobanitý plod až 4 cm dlouhý. Druh je velmi proměnlivý, rozlišuje se řada poddruhů, variet i forem.
Erodium cicutariumErodium cicutarium
Erodium cicutariumErodium cicutarium
Erodium cicutarium
Fotografováno dne 29. 9. 2006 (Brno-Kohoutovice).