Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Eryngium alpinum
Rozšíření: Hory střední a jihovýchodní Evropy – Jura, Západní Alpy, jihovýchod Východních Alp, Dinaridy a další pohoří severovýchodního Balkánu.
Ekologie: Roste na sutích a skalách, častěji na vápenci, v pásmu od hor až do subalpínského stupně, do 2 000 m n. m.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–100 cm vysoká, lodyha přímá, nahoře větvená, namodralá, přízemní listy řapíkaté, srdčitě vejčité, nepravidelně zubaté, lodyžní listy přisedlé, 3–5klané, květy ve válcovitém strboulu, 5–8 cm dlouhém, listeny peřenosečné, namodralé, kvete od července do září.
Ohrožení a ochrana: Máčka alpská je výrazně mizejícím druhem, ve většině zemí svého rozšíření je hodnocena je ohrožená, zákon ji chrání ve Francii, Švýcarsku, Itálii, Rakousku a Slovinsku. Je uvedena také v seznamu chráněných rostlin Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť Rady Evropy (Bernská úmluva).
Eryngium alpinumEryngium alpinum
Eryngium alpinumEryngium alpinum
Fotografováno dne 4. 9. 2005 (Slovinsko, Julské Alpy, Alpinum Trenta).