Syn.: Euphrasia latifolia sensu Wettst., Euphrasia minima Jacq. ex DC. sensu auct. fl. fennoscand., Euphrasia tatrae Wettst. p. p. min. et sensu auct. fl. bohem., Euphrasia uechtritziana Junger et Engler sensu auct. fl. bohem, Euphrasia minima subsp. frigida (Pugsley) Hartl
České mená: světlík chladnomilný (Slavík 2000, Kubát 2002)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Euphrasia frigida
Rozšírenie: Druh s plošne relatívne obmedzeným areálom. V Európe sa vyskytuje na severe Britských ostrovov a v Škandinávii, odkiaľ smerom na východ zasahuje do európskej časti Ruska približne po Ural. Okrem toho sa vyskytuje na Islande a veľmi vzácne aj na Špicbergoch a ostrove Jan Mayen. Na severoamerickom kontinente je výskyt obmedzený na malé územie východne od Hudsonovho zálivu po Labrador, na niektorých kanadských arktických ostrovoch a na západnom aj východnom pobreží Grónska.
Druh Euphrasia frigida tvorí s blízko príbuznými druhmi E. minima (alpská oblasť) a E. tatrae (Karpaty) úzko príbuzenský okruh a je udávaný aj z územia Českej republiky (Krkonoše, Krušné hory) a z Nemecka. Sporná otázka výskytu E. frigida v stredouerópskych pohoriach nie je uspokojivo vyriešená a názory na jej riešenie sa rôznia. Podľa Květeny ČR je možné rastliny z Krušných hôr stotožniť s druhom E. frigida.
Ekológia: Rastie na vlhkých, trávnatých svahoch, na okrajoch rašelinísk, na brehoch jazier, tiež pod vtáčími skalnými útesmi. Vyhľadáva pôdy s vysokým podielom organických látok, od nížin až nad hornú hranicu lesa (Škandinávia).
Euphrasia frigida
Opis: Jednoročná, poloparazitická rastlina vysoká iba 1–5(–15) cm. Byľ olistená, priama, riedko aj hustejšie chlpatá, často rozvetvená. Listy protistojné, sediace, 3–8(–10) mm dlhé a 3–8 mm široké, zastrihovane zubaté, v obryse vajcovité až obvajcovité, na povrchu drsné. Kvety vo vrcholových, listenatých, klasovitých 2 až 5-kvetých strapcoch, sediace, 5–15 mm v priemere, kalich zvonkovitý, kališné lístky 4, 4,5–6,5 mm dlhé, zelené, chlpaté, koruna biela, 2-pyskovitá, na dolnom pysku a v ústí žltá, korunné lístky 4–8 mm dlhé, s kontrastnými, fialovými až modrými žilkami. Plod je 4,5–6 mm dlhá a 2–3 mm široká, slamovožltá, na vrchole chlpatá tobolka s početnými hnedými až čiernymi semenami dlhými 1,5–1,7 mm. Kvitne v júni až auguste.
Ohrozenie a ochrana: Druh Euphrasia frigida je uvedený v Červenom zozname ČR ako kriticky ohrozený (C1r).
Poznámka: Z celého rodu Euphrasia areál tohto druhu siaha najďalej na sever (takmer 80º sev. šírky) a zároveň je to jedna z mála arktických jednoročiek. Pomerne vzácny druh arktickej tundry, len miestami nachádzame bohatšie populácie.
Euphrasia frigida
Euphrasia frigida
Foto: 3. a 4. 7. 2010 (Grónsko, Kangerlussuaq).