Syn.: Filago germanica (L.) L., nom illeg., Gifola germanica (L.) Dumort., Gnaphalium germanicum Scop.
Česká jména: bělolist obecný (Kubát 2002)
Slovenská jména: bielolist obyčajný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Filago vulgaris
Rozšíření: Areál rozšíření bělolistu obecného zahrnuje velkou část Evropy. Na sever zasahuje do Velké Británie a do nejjižnějších částí Švédska, na východě zabíhá úzkým pruhem až do severozápadního Íránu. Jižní hranice rozšíření druhu prochází Alžírskem, Krétou a severním Tureckem. Sekundárně v Severní Americe (státy východního a západního pobřeží). V České republice rostl vždy velmi vzácně převážně jen v teplejších oblastech. V důsledku intenzifikace zemědělství téměř vymizel. Dnes je druh znám pouze jen z okolí Břeclavi, Valašských Klobouk a ze Žďáru nad Orlicí.
Ekologie: Preferuje teplé, suché, mírně živinami i bázemi obohacené písčité až štěrkovité půdy. Vyskytuje se v nezapojených porostech na okraji polí či cest, úhorech, náspech, písčinách a na suchých pastvinách. Kvete od června do srpna.
Filago vulgaris
Popis: Jednoletá, šedoplstnatě chlupatá bylina. Lodyha přímá, hustě olistěná, 5–35 cm vysoká, často s několika dlouhými a vystoupavými větvemi na bázi. Listy čárkovitě kopinaté až kopinaté, znenáhla zašpičatělé, na obou stranách běloplstnatě chlupaté, okraj listu mírně zvlněný. Úbory 4–5,5 mm dlouhé, po 20–35(–40) v hustých kulovitých hlávkách uspořádaných do vrcholičnatě větveného květenství. Střední zákrovní listeny kopinaté, jen na malé ploše nad 1/2 řídce dlouze chlupaté. Nažky 0,6–0,8 mm dlouhé s chmýrem dlouhým přibližně 3 mm.
Záměny: Do okruhu bělolistu obecného (Filago vulgaris agg.) patří ještě bělolist žlutavý (Filago lutescens), který se od bělolistu obecného liší oděním středních zákrovních listenů. Ty jsou u bělolistu žlutavého v horní části zpravidla značně chlupaté.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je tento druh uveden jako kriticky ohrožený (C1t), na Slovensku je ohrožený (EN), tam je chráněn i zákonem (§).
Filago vulgarisFilago vulgaris
Filago vulgaris
Fotografováno ve dnech 17. 5. a 27. 6. 2011 (okolí obce Žďár nad Orlicí).