Syn.: Dalanum angustifolium (Ehrh.) Dostál, Galeopsis ladanum L. var. angustifolia (Ehrh. ex Hoffmann) Wallr., Ladanella angustifolia (Ehrh.) Pouzar et Slavíková, Ladanum angustifolium (Ehrh. ex Hoffm.) Slavíková
Česká jména: konopice úzkolistá (Čelakovský 1879, Dostál 1950), konopička úzkolistá (Dostál 1989), konopice úzkolistá (Kubát 2002)
Slovenská jména: konopnica úzkolistá (Dostál 1950), ziabor úzkolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Galeopsis angustifolia
Rozšíření: Evropa – od severní poloviny Pyrenejského poloostrova přes Francii a jižní Británii do střední Evropy a až na západní Ukrajinu, na jihu od střední Itálie, Chorvatska, Srbska až do Rumunska. Druhotně zavlečen i do severního Německa, jižní Skandinávie, Pobaltí, dokonce i do Severní Ameriky, zatím je zde však uváděn jen ze státu Wisconsin. U nás se druh vyskytuje roztroušeně až vzácně, značně nerovnoměrně, mnohde téměř zcela chybí (např. teplé nížiny, jižní Čechy, Vysočina, Slezsko).
Ekologie: Roste na suchých travnatých stráních, pastvinách, úhorech i polích, také podél železničních tratí, na železničních náspech a v lomech, v pásmu od nížin do pahorkatin. Kvete od června do září.
Galeopsis angustifolia
Popis: Jednoletá bylina, lodyha je přímá, 15–40(–90) cm vysoká, většinou větvená, krátce přitiskle chlupatá nebo šedoplstnatá, chlupy na kalichu papilózní, s vtroušenými stopkatými žlázkami. Listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, úzce kopinaté až čárkovitě kopinaté, 2–6,5 cm dlouhé a 0,2–1,2 cm široké, s 1–4 páry oddálených zubů nebo celokrajné. Květy ve 2–15květých lichopřeslenech, listence jsou úzce čárkovité, přitiskle chlupaté, na vrcholu je chrupavčitá, ostrá, na bazi fialová špička. Kalichy jsou 7–8 mm dlouhé, kališní trubka je 2krát delší než kališní cípy, koruna obvykle 3krát delší než kalich, 18–20 mm dlouhá, je 2pyská, světle fialová se dvěma žlutými, fialově lemovanými skvrnami na bázi středního laloku dolního pysku. Plodem jsou obvejcovité tvrdky.
Záměny: Podobná konopice širolistá (Galeopsis ladanum) má listy širší, vejčitě kopinaté, lodyhy v květenství s vtroušenými žlázkami a koruna je jen 2krát delší než kalich.
Ohrožení a ochrana: Konopice úzkolistá je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3). Zákon ji chrání v Irsku.
Galeopsis angustifoliaGaleopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Fotografováno dne 9. 9. 2008 (železniční stanice Praha-Smíchov).