Syn.: Lasiosiphon splendens (Meisn.) Endl.
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité

Gnidia splendens

Rozšíření: Druh jihovýchodní Afriky, vyskytuje se ve východních provinciích Jihoafrické republiky (od provincie Limpopo na severu až po KwaZulu-Natal na jihu) a Svazijsku.
Ekologie: Roste na travnatých stanovištích, na kamenitých a skalnatých svazích, v savaně.

Gnidia splendens

Popis: Keř s větvemi přímými, hustě stříbřitě hedvábitě chlupatými. Listy jsou střídavé, přisedlé nebo téměř přisedlé, eliptické, kopinaté až obkopinaté, 20–30 mm dlouhé a 6–8 mm široké, celokrajné, na vrcholu špičaté, přitiskle hedvábitě chlupaté. Květenství je terminální, přisedlé, 5–8květé; listeny jsou o málo širší než listy; květy jsou oboupohlavné, 5četné, kališní trubka je až 25 mm dlouhá, vně chlupatá, kališní cípy jsou kopinaté, 6–8 mm dlouhé, korunní lístky jsou jen velmi drobné, šupinovité, asi 1 mm dlouhé. Plodem je nažka.

Poznámka: Ve starší literatuře bylo dobrým zvykem rozlišovat podobné vrabečnicovité rostliny podle počtu květních obalů: ty se 4četnými květy bývaly řazeny k rodu Gnidia, ty s 5četnými k rodu Lasiosiphon. Později badatelé od tohoto znakového kritéria odhlédli a druhy zařazené do rodu Lasiosiphon byly vřazeny do rodu Gnidia. Nedávné analýzy genomu však ukázaly, že široce pojímaný rod Gnidia monofyletický není, bude tedy potřebné přijmout odpovídající změny. Ty zřejmě postihnou i další příbuzné rody, včetně rodů Passerina, Struthiola a Pimelea. Rod Lasiosiphon se zřejmě dočká restaurace, i když morfologicky poněkud odlišně definovaný. Vzhledem k tomu, že dosud není k dispozici úplný přehled změn, přidržujeme se zde nomenklatury poplatné konci 20. století.

Gnidia splendens
Gnidia splendens
Gnidia splendens
Gnidia splendens

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 6. 9. 2018 (Svazijsko, Sibebe Rock).