Syn.: Aira holcus-mollis Vill., nom. illeg., Aira mollis (L.) Schreb., Avena mollis (L.) Koeler, nom. illeg., Avena sylvatica Salisb., nom. illeg., Ginannia mollis (L.) H. St. John, Holcus densus Peterm., Holcus longiaristatus St.-Lag., Holcus reuteri Boiss., Holcus triflorus (Trab.) Trab., Notholcus mollis (L.) Hitchc.
Česká jména: medynek měkký (Domin et Podpěra 1928), medyněk měkký (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: medúnok mäkký (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Holcus mollis

Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě vyjma Islandu, severní poloviny Skandinávie a Finska a nejjižnějších oblastí, na východ po oblast Nižného Novgorodu, zaznamenán byl i na Madeiře a Azorských ostrovech (zde je nepůvodní). V Africe v Tunisku a severním Alžírsku. Druhotně v Austrálii v provinciích Victoria, na jihovýchodě Nového Jižního Walesu a v Tasmánii, rovněž na Novém Zélandu. V Severní Americe také druhotně na západě v oblasti od kanadské Britské Kolumbie po severní Kalifornii, na východě v Severní Karolíně, širokém okolí New Yorku a na ostrově Newfoundland. Expandoval na subantarktickém ostrově Gough.
U nás se vyskytuje hojně téměř v celém území od pahorkatin do hor. Vyhýbá se nejteplejším oblastem nebo je v nich vzácný, téměř chybí v jihomoravských úvalech.

Ekologie: Vyhledává druhově chudé listnaté lesy, roste na vřesovištích nebo polích, úhorech a loukách. Ukazuje na kyselý substrát. Kvete v červenci a srpnu.

Holcus mollis

Popis: Vytrvalá, trsnatá tráva s podzemními výběžky, vysoká 30–80 cm. Stébla jsou přímá nebo vystoupavá, se 4–7 kolénky, hladká, pouze na kolénkách s hustým porostem chlupů. Listové pochvy na hřbetní straně zaoblené, lysé nebo jen řídce chlupaté, jazýčky celokrajné, 1–5 mm dlouhé, tupé. Čepele jsou zašpičatělé, 4–20 mm dlouhé, až 12 mm široké, ploché, šedozelené, s velmi krátkými chloupky nebo úplně lysé, slabě drsné. Lata je až 10 cm dlouhá, bělavá nebo purpurová, s chlupatými větvemi, klásky jsou dvoukvěté, pluchy zcela překryté plevami, osina až 5 mm dlouhá, z klásku daleko vyčnívající, kolénkatá. Plodem je obilka.

Záměny: Podobný medyněk vlnatý (Holcus lanatus) se liší chlupatými pochvami i listovými čepelemi a osinami z klásků jen nepatrně vyčnívajícími.

Poznámka: Medyněk měkký vytváří podobný typ oddenků jako pýr plazivý (Elymus repens). V minulosti proslul jako úporný polní plevel a v současné době lze pozorovat jeho šíření zejména na místech, kde se v minulosti oralo. Je to obzvláště nápadné v podhorských až horských oblastech našeho pohraničí, kde v posledních šedesáti letech došlo k ohromným změnám v osídlení. Medyněk měkký zarůstající louku tam velmi často indikuje někdejší políčka. Patří rovněž k výrazným ukazatelům nedobrého stavu luční a rašeliništní vegetace.

Holcus mollis
Holcus mollisHolcus mollis
Holcus mollisHolcus mollis
Holcus mollis

Fotografováno dne 14. 8. 2013 (Česko, Čechy, u Pramenů ve Slavkovském lese).