Syn.: Erinosma vernum Herb., Galanthus vernus (L.) All., Nivaria verna (L.) Moench
Česká jména: blednivka jarní (Presl 1819), bledule jarní (Presl 1846), blednivka jarní (Opiz 1852, Sloboda 1852), bledule jarní (Čelakovský 1879, Polívka 1902, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: bleduľa jarná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Amaryllidaceae – amarylkovité

Leucojum vernum

Rozšíření: Jižní a střední Evropa, u nás se v současnosti vyskytuje bohužel stále vzácněji na vlhkých loukách a v listnatých lesích. Na východním Slovensku se vyskytuje vzácný poddruh Leucojum vernum subsp. carpaticum, jehož skvrnky jsou výrazně žluté, má mohutnější vzrůst a v populaci je zvýšený počet dvoukvětých jedinců.
Ekologie: Roste ve vlhkých listnatých lesích, v lužních a suťových lesích a na vlhkých loukách, v pásmu od nížin až do hor. Kvete od února do března.

Leucojum vernum

Popis: Geofyt s kulovitou až vejcovitou cibulkou, v době květu 10–30(–45) cm vysoký, s listy v přízemní růžici, které jsou vzpřímené, široce čárkovité, 20–35 cm dlouhé, podélně žlábkaté, na vrcholu tupé. Květ vyrůstá na konci přímého stvolu, je jediný (někdy bývají i dva), je podepřen toulcovitým listenem, květy je zvonkovité, nicí, okvětní lístky jsou 10–25 mm dlouhé, bílé se žlutými nebo nazelenalými skvrnkami. Plodem je elipsoidní tobolka.

Ohrožení a ochrana: Bledule jarní patří k ohroženým druhům naší květeny (C3) a ve stejné kategorii je chráněna i podle zákona (§3). Chráněným druhem je i v Německu a na Ukrajině.

Poznámka: V zahradách se bledule jarní pěstuje již od začátku 15. století, v dnešní době je v prodeji i řada kultivarů původního druhu. Cibulky se sázejí ve druhé polovině léta (nejlépe koncem srpna) a je vhodné ponechat je na jednom místě několik let. Množí se spolehlivě postranními cibulkami, botanický druh i semeny. Bledulí nabízejí každoročně zahradnická centra dostatečné množství, jejich sběr v přírodě je proto nesmyslný a zároveň samozřejmě i protiprávní.

Leucojum vernumLeucojum vernum
Leucojum vernum
Leucojum vernum

Fotografováno dne 9. 3. 2007 (Česko, Čechy, Šebín, lužní les u Ohře).