Syn.: Luzula spicata subsp. pindica (Hausskn.) Gamisans, Luzula spicata var. pindica Hausskn.
Čeleď: Juncaceae Juss. – sítinovité

Luzula pindica

Rozšíření: Roste v horách Balkánského poloostrova v Řecku, Bulharsku, Severní Makedonii, Albánii, Kosovu, Černé Hoře, možná i v dalších zemích bývalé Jugoslávie. Několik lokalit se nachází také v nejjižnější Itálii v provinciích Basilicata a Kalábrie.

Ekologie: Stanovištěm jsou horské pastviny, lokality leží v nadmořské výšce 1600–2600 m.

Popis: Vytrvalá trsnatá trávovitá bylina vysoká 15–35 cm; lodyha je přímá. Listy jsou střídavé, čárkovité, (3–)5–8 mm široké, na okraji řídce nepravidelně brvité. Květenství je husté, válcovité, v dolní části někdy laločnaté, hlavní část je na bázi poněkud přetrhovaná; okvětní lístky jsou skoro stejné, 2–5 mm dlouhé, hnědavé; prašníky jsou mnohem delší než nitky; blizny jsou 3. Plody jsou vejcovité, 2,5–3 mm dlouhé tobolky; semena jsou 1,5–2 mm dlouhá.

Poznámka: Druh z příbuzenského okruhu biky klasnaté (Luzula spicata); několik velmi podobných taxonů roste ve vysokých zeměpisných šířkách, jižněji ve vysokých horských polohách v alpínské vegetaci. Liší se detailními morfologickými znaky (např. velikostí prašníků), a rovněž počtem chromosomů.

Luzula pindicaLuzula pindica
Luzula pindica
Luzula pindica

Fotografováno dne 18. 6. 2019 (Severní Makedonie, Šar planina, hřeben nad rekreační osadou Popova Šapka).