Syn.: Osmunda struthiopteris L., Struthiopteris filicastrum, Struthiopteris germanica Willd., Pteris struthiopteris (L.) Nieuwland, Onoclea germanica (Willd.) Hooker et Baker, Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm.
Čeleď: Onocleaceae Pic. Serm.
Matteucia struthiopteris
Rozšíření: Východní a střední Evropa, Skandinávie, Kavkaz, Sibiř, Kamčatka, Japonsko, Čína, Severní Amerika. U nás pravděpodobně druhotný výskyt.
Ekologie: Tato kapradina roste většinou v olšových porostech, náplavech a humózních půdách, ne však vápenitých, podél menších a středních toků. Rozšíření je nejčastější v nadmořské výšce kolem 400 až 600 m n. m.
Pro svůj dekorativní vzhled je často pěstován v zahradách a parcích na stinných a vlhčích místech. Odtud často zplaňuje a vytváří místy rozsáhlé porosty.
Popis: Vysoká kapradina s typickými fertilními listy vyrůstající uprostřed nepřezimujících listů vytvářejících výranou nálevkovitou růžici vysokou až 1 m. Úkrojky neplodných listů střídavě přisedají na středové vřeteno, jsou peřenoklané, peřenodílné. Plodné listy jsou jednoduše zpeřené, stočené jako pštrosí pera, zelenavé až tmavohnědé.
Ohrožení a ochrana: Pérovník pštrosí je hodnocen jako ohrožený druh naší flóry (C3) a ve stejné kategorii i chráněn podle zákona (§3). Na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým a také zákonem chráněným (NT/§). Zákonem chráněný je i v Srbsku, Švýcarsku a Francii.
Matteucia struthiopterisMatteucia struthiopteris
Matteucia struthiopterisMatteucia struthiopteris
Matteucia struthiopteris
Fotografováno v září 2003 (údolí Velké Libavy, Sokolovská pánev).