Syn.: Odontites serotinus Dumort., Odontites vulgaris Moench
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Odontites vernus

Rozšíření: Poddruh eurasijského druhu, jehož areál sahá od západní Evropy přes Sibiř až po Amur, byl zavlečen i do Severní Ameriky. U nás se druh Odontites vernus vyskytuje ve třech typech odlišených ploidií, morfologií i fenologií (viz níže), tradičně jsou rozlišovány dva poddruhy, vedle nominátního poddruhu je to ještě zde představovaný zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus subsp. serotinus).

Ekologie: Roste v trávnících, pastvinách, při okrajích cest a lesů, od nížin až do hor. Kvete od července do října.

Odontites vernus

Odontites vernus subsp. serotinus

Popis: Jednoletá poloparazitická bylina, 10–50 cm vysoká. Lodyha je přímá, se 3–12 páry větví, které jsou obloukovitě ohnuté, listy jsou kopinaté, 18–55 mm dlouhé a 3–12 mm široké, po okraji zubaté. Květy vyrůstají v jednostranném hroznovitém květenství, koruna je 8–11 mm dlouhá, špinavě červená, 2pyská, horní pysk je přilbovitý, dolní pysk je 3cípý. Plodem je elipsoidní tobolka.

Variabilita: Donedávna byly rozlišovány dva poddruhy – časnější zdravínek jarní pravý (Odontites vernus subsp. vernus), který je vzácnější, má menší počet lodyžních článků a vyskytuje se převážně na polích a v úhorech, a v pozdním létě rozkvétající zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus subsp. serotinus – zachycen na našich snímcích), který má větší počet lodyžních článků a osidluje různá ruderální stanoviště. Nedávné výzkumy však prokázaly, že situace je složitější a na území střední Evropy se vyskytují tři typy zdravínků: diploidní pozdní typ kvete od konce července do konce září, je obecně rozšířený a ze všech typů nejvariabilnější. Časní tetraploidi kvetou od konce května do začátku července a upřednostňují polní kultury. Pozdní tetraploidi kvetou od poloviny srpna do konce září, jsou ze všech typů nejmohutnější a vyskytují se na narušovaných místech v kontaktu se suchými nebo stepními trávníky v kontinentálních oblastech; u nás je tento typ znám ze severozápadních Čech, Tišnovska, Podyjí, jižní Moravy, ale také ze Strakonicka. Všechny tři typy jsou pravděpodobně reprodukčně izolované.

Ohrožení a ochrana: Časný poddruh O. vernus subsp. vernus (zdravínek jarní pravý) je hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny (C2t), podzimní typy nejsou hodnoceny jako ohrožené. Na Slovensku je zdravínek jarní zařazen k druhům zranitelným (VU).

Odontites vernus
Odontites vernus
Odontites vernus subsp. serotinusOdontites vernus subsp. serotinus

Fotografováno dne 25. 8. 2004 (Česko, Morava, Podyjí, Sedlec).

Literatura:
Koutecký P., Tuleu G., Baďurová T., Košnar J., Štech M. & Těšitel J. (2012): Distribution of cytotypes and seasonal variation in the Odontites vernus group in central Europe. – Preslia 84: 887–904.