Syn.: Lathraea arenaria (Walp.) Cuatrec., Orobanche arenaria Borkh., Orobanche laevis auct. non L., Pheliphaea arenaria (Borkh.) Walp.
České mená: mordovka písečná, záraza písečná (Danihelka 2012)
Slovenské mená: zárazovec piesočný (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Phelipanche arenaria

Phelipanche arenaria

Rozšírenie: Druh je rozšírený od severnej Afriky, Iberskéko polostrova, Francúzska a Talianska cez strednú Európu, severnú časť Balkánu, Rumunsko, Ukrajinu, južné a stredné Rusko až po západné oblasti Strednej Ázie, v strednej Európe sa vyskytuje roztrúsene a ustupuje. V Česku rastie v Českom stredohoří, na dolnom Povltaví, v Českom krase a na južnej Morave, izolované výskyty sú pri Kadani, Mělníku, Křivoklátu, Vraném nad Vltavou a Chroustove.
Ekológia: Rastie v nížinách a pahorkatinách na výslnných skalnatých stráňach a strmých svahoch, neprechádza na stanovištia ovplyvnené človekom. Je to monofágny parazit viazaný na palinu poľnú (Artemisia campestris).
Opis: Trváca rastlina (geofyt), výška 10–60 cm, byľ priama, silná, husto olistená, žltkastá alebo fialovkastá, listy kopijovité, šikmo odstávajúce, klas mnohokvetý, hustý, kvety sediace alebo krátko stopkaté, kalich zvončekovitý, zvyčajne štvorzubý, koruna svetlomodrá až modrofialová, dvojpysková.
Ohrozenie a ochrana: V ČR patrí medzi silne ohrozené taxóny (C2b), na Slovensku sa vyskytuje veľmi roztratene v západnej a južnej časti územia, patrí medzi zraniteľné a chránené druhy (VU/§).
Phelipanche arenariaPhelipanche arenaria
Foto: Peter Tóth (Slovensko, Strážovské vrchy, Nitrica).