Syn.: Populus ×euroamericana (Dode) Guinier, Populus deltoides × nigra
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Populus × canadensis
Rozšíření: Druh vznikl křížením topolu bavlníkového (Populus deltoides) a topolu černého (Populus nigra) asi v roce 1750 ve Francii. V Evropě hojně vysazovaný druh. V České republice se nejčastěji objevuje v nižších až středních polohách. Existuje velké množství obtížněji rozlišitelných kultivarů.
Ekologie: Světlomilná a teplomilná dřevina, vysazovaná na minerálně bohatých a čerstvě vlhkých půdách, s vyšší hladinou podzemní vody. V hustých výsadbách trpí houbovými chorobami. Kvete v březnu a v dubnu před olistěním.
Populus × canadensis
Popis: Statný strom dorůstající výšek kolem 25–40 m, s širokou korunou a hladkým kmenem, který mívá v průměru kolem 1–2 m. Z počátku má hladkou borku, která záhy hrubě rozpukává. Pupeny jsou hnědavé, lepkavé a cca 1–2 cm dlouhé. Listy jsou řapíkaté, řapík je 4–7 cm dlouhý, z boku smáčklý a často načervenalý, čepel je široce trojúhelníkovitě vejčitá, 6–12 cm dlouhá a 4–10 cm široká, u řapíku s 1–2 drobnými žlázkami, na bázi široce klínovitá až uťatá, na okraji se zřetelným chrupavčitým lemem, vroubkovaně pilovitá, jemně brvitá. Jehnědy jsou 3–8 cm dlouhé, přičemž samčí jsou červenavé a kratší, samičí mají lysý semeník a 2–4 žlutozelené blizny. Plody jsou vejcovité a asi 0,5 cm dlouhé, v 10–15 cm dlouhých jehnědách.
Využití: Lesnicky i sadovnicky dříve velmi často pěstovaný druh a mimo intravilán patrně nejčastěji vysazovaný topol, a to zejména v oblasti lužních lesů a podél vodních toků. Jedná se o rychle rostoucí, avšak krátkověký druh, jeho porosty je možno těžit již ve 20 až 40 letech. Dříve byl hojně vysazován v ochranných lesních pásmech, větrolamech, při zpevňování břehů, u zemědělských objektů a na různých dalších místech, které bylo nutné rychle ozelenit. V mnoha oblastech vytlačil původní topol černý (Populus nigra).
Populus x canadensisPopulus × canadensis
Populus × canadensis
Fotografováno dne 27. 7. 2010 (Zlín, Louky).