Syn.: Populus aurea Tidestr., Populus tremula subsp. tremuloides (Michx.) Á. Löve et D. Löve
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Populus tremuloides
Rozšíření: Severoamerická dřevina s největším areálem na celém kontinentu. V severní části roste od Aljašky až po Newfoundland, na západě po Kalifornii a Texas, na východě po Severní Karolínu. Proniká i do Mexika až do okolí stejnojmenného hlavního města.
Ekologie: Roste na velmi rozmanitých stanovištích, suchých i vlhčích, na okrajích zapojených lesních porostů, na místech disturbovaných přirozenými faktory i člověkem, v širokém rozmezí nadmořských výšek. Nejtypičtější porosty tvoří na přechodu prérie do tajgy nebo do horských lesů. Na severu roste často u hladiny moře, ale ve Skalistých horách vystupuje až do 3000 m, výjimečně až do 4000 m.
Populus tremuloides

Populus tremuloides

Popis: Dvoudomý opadavý strom až 35 m vysoký, tvořící kořenové výběžky, s kmenem dorůstajícím v průměru až 1 m; borka je tmavošedá, hladká, jen na starých jedincích mělce rýhovaná; větvičky jsou červenohnědé, často křivolaké. Listy jsou střídavé, řapík je 1–6 cm dlouhý, zploštělý; čepel je téměř okrouhlá, 3–7 cm dlouhá i široká, na rubu bělavá. na bázi poněkud klínovitá až srdčitá a zpravidla s 1–2 žlázkami, po stranách téměř celokrajná nebo mělce zubatá, na vrcholu zašpičatělá až špičatá; listy na výmladcích jsou výrazněji zubaté. Jehnědy jsou 4–7 cm dlouhé, s (20–)50–65(–130) květy; v samčích květech je 6–12 tyčinek; v samičích je jednopouzdrý semeník vzniklý srůstem 2 plodolistů, s 2 bliznami. Tobolky jsou úzce vejcovité, 2,5–4,5 mm dlouhé.
Poznámka: Jedna z nejpodivuhodnějších dřevin mírného pásma díky svému převažujícímu vegetativnímu rozmnožování. Pomocí kořenových výběžků dokáže vytvořit plošně velmi rozsáhlé porosty – klony, které mají nezřídka podobu celých lesíků. Největší takový zjištěný klon měří asi 1 km2. Generativní rozmnožování je velmi řídké, v přírodě k němu zřejmě dochází jako reakce na mimořádné události typu rozsáhlý lesní požár. Na druhé straně ale mohou vznikat i spontánní hybridi s druhem Populus grandidentata.
Populus tremuloides
Populus tremuloides
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 16., 29. a 30. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Reguard Fals; Alberta: Waterton lakes NP, Maskinonge Lake a Blakiston River).