Syn.: Encyclia prismatocarpa (Rchb. f.) Dressler, Epidendrum prismatocarpum Rchb. f., Panarica prismatocarpa (Rchb. f.) Withner et P. A. Harding, Pseudencyclia prismatocarpa (Rchb. f.) V. P. Castro et Chiron
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Prosthechea prismatocarpa
Rozšíření: Nevelký areál se rozprostírá ve Střední Americe, jeho těžiště leží v Kostarice, kde roste na východ od Monteverde, okrajově přesahuje i do Panamy.
Ekologie: Epifyt, stanovištěm jsou vlhké, deštné nebo mlžné stálezelené tropické lesy, vystupuje až do nadmořské výšky 2500 m.
Popis: Volně trsnatá bylina, pahlízy jsou hruškovité až úzce vejcovité, 7–20 cm dlouhé a 2–3,5 cm široké, zploštělé. Listy na vrcholu pahlízy jsou 2–3, úzce obkopinaté, 13–32 cm dlouhé a 2,5–5,2 cm široké. Květenství je koncový hrozen 15–45 cm dlouhý; květy postrádají resupinaci; vnější i vnitřní okvětní lístky jsou krémově zelenavé nebo světle zelené, s hnědočervenými skvrnami, vnější jsou úzce kopinaté až obkopinaté, 2,5–3 cm dlouhé a 3,5–7 mm široké, vnitřní jsou poněkud širší a kratší; pysk je trojlaločný, 2–2,5 cm dlouhý, postranní laloky jsou podlouhlé, prostřední lalok je kosníkovitý, uprostřed narůžovělý až nafialovělý, na konci zašpičatělý; sloupek je 9–11 mm dlouhý. Plody jsou tobolky.
Ohrožení a ochrana: Jako všechny orchideje je i tento druh chráněn úmluvou o obchodu s přírodninami (CITES).
Prosthechea prismatocarpaProsthechea prismatocarpa
Prosthechea prismatocarpa
Prosthechea prismatocarpa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 2. 3. 2009 (Kostarika, Jardin Botanico Lankester, v kultuře).