Česká jména: dětelník (Presl 1846, Těšitel 1927)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Psoralea pinnata
Rozšíření: Areál se rozkládá v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, KwaZulu-Natal a Mpumalanga, zasahuje i do Svazijska. Těžiště výskytu je ovšem v Kapské provincii. Druh byl zavlečen do Austrálie, na Nový Zéland, do Spojených států a do Portugalska, místy má invazní charakter.
Ekologie: Součást křovin na chudých pískovcových podkladech, provází zejména břehy potůčků. Lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 230–1060 m. Semena jsou velmi odolná proti ohni, po vyklíčení rychle roste. Díky symbióze s hlízkovými bakteriemi fixujícími dusík dokáže měnit živinové poměry v půdě.
Psoralea pinnata
Popis: Keř až 4(–5) m vysoký. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s 3–4 sblíženými jařmy; postranní lístky jsou čárkovité, 4–5 cm dlouhé a 0,8–2 mm široké, sytě zelené; palisty přirůstají k řapíku. Květy vyrůstají po 1–5 v paždí listů před konci větévek; kalich je zvonkovitý; koruna je modrobílá, pavéza je nehetnatá, její čepel je téměř okrouhlá; tyčinek je 10, 9 srůstá, jedna zůstává volná. Lusk je jednosemenný, většinou nepuká.
Psoralea pinnata
Psoralea pinnata
Fotografoval Petr Pauliš, dne 20. 11. 2015 (Jihoafrická republika, Western Cape, Cape Peninsula, Scarborough).