Syn.: Linum radiola L., Radiola multiflora (Lam.) Asch., Radiola radiola (L.) H. Karst., nom. inval., Millegrana radiola (L.) Druce
Čeľaď: Linaceae S. F. Gray. – lnovité / ľanovité
Radiola linoides
Rozšírenie: Areál druhu zaberá takmer celú Európu. Centrum rozšírenia je v západnej (Britské ostrovy, Francúzsko, Nemecko) a strednej Európe (Česká republika, Poľsko), v južnej Škandinávii a v Dánsku. Ostrovčekovitý výskyt zaberá Pyrenejský, Apeninský a Balkánsky polostrov, na východ cez Ukrajinu európskou časťou Ruska. Ďalej sa vyskytuje v Makaronézii (Azorské ostrovy, na Kanárskych ostrovoch iba sekundárne), severnej aj tropickej Afrike a na Blízkom východe (Libanon).
V Českej republike historicky na viacerých lokalitách v Polabí, Podkrušnohorských panvách a inde, v súčasnosti veľmi vzácne iba Třeboňsko (Vlkov, Plavsko), v Plzni-Lhotě a v PP Na Plachtě u Hradce Králové. Na Slovensku v súčasnosti veľmi vzácne iba na Záhorskej nížine a Turčianskej kotline.
Ekológia: Vyskytuje sa na obnažených dnách rybníkov, vlhkých piesčinách a poliach, okrajoch ciest a rašelinísk. Vyžaduje vlhké až mokré, zaplavované, chudobné, humózne aj rašelinné piesočnaté pôdy. Rastie od nížin do podhorského stupňa. Kvitne od júla do septembra.
Radiola linoides

Radiola linoides

Opis: Jednoročná, drobná rastlina vysoká 1–10 cm. Byľ priama, tenká, od bázy rozkonárená, konáriky rozostúpené až poliehavé. Listy protistojné, sediace, podlhovasto vajcovité až elipsovité, 2–3 dlhé, 1-žilové, celistvookrajové, končisté. Kvety v pavidliciach, početné, drobné, 4-početné, krátko stopkaté, kališné lístky ± 1 mm, vpredu s 3 zúbkami, koruna biela, lupienky ± 2 mm dlhé, zaokrúhlené alebo vykrojené. Plod je guľatá tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Konkurenčne slabý druh, ustúpil z väčšiny historických nálezísk ničením biotopov, zmenou rybničného hospodárenia, odvodňovaním, likvidáciou biotopov. Súčasná najväčšia známa slovenská lokalita je silne ohrozená sekundárnou sukcesiou. V ČR aj SR je kriticky ohrozený (C1t/CR), na Slovensku i zákonom chránený druh.
Poznámka: Mimoriadne nenápadná, drobná rastlinka, ktorá ľahko uniká pozornosti, mimoriadne vzácna.
Radiola linoides
Radiola linoides
Foto: 12. 7. 2006 (Slovensko, Turčianska kotlina).