Syn.: Ribes vulgare Lam. nom. illeg., Ribes vulgare var. sylvestre Lam., Ribes vulgare var. hortense Lam., Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et Koch, Ribes domesticum Jancz., Ribes hortense (Lam.) Hedl., Ribes rubrum subsp. vulgare (Lam.) Domin nom. illeg., Ribes sylvestre subsp. eu-silvestre Hyl. nom. inval., Ribes sylvestre subsp. hortense (Lam.) Hyl.
Čeleď: Grossulariaceae DC. – meruzalkovité

Ribes rubrum

Rozšíření: Ribes rubrum agg. je variabilní skupina taxonů, v severní Evropě roste několik drobných druhů, ve střední Evropě dva druhy (Ribes rubrum L., R. spicatum Robson), pěstované a zplaňující jako pozůstatek kultury u lidských sídel. Původní areál agregátu (souborného druhu) je západní a severní Evropa, část Sibiře, centrální a východní Asie, sever Severní Ameriky.
Ribes rubrum L. je pravděpodobně málo variabilní, ale s kořenujícími plazivými výhonky; tento znak u rostlin pěstovaných a zplaňujících zatím nebyl pozorován, jinak jsou pěstované a zplaňující rostliny variabilnější než původní druh. Původní rozšíření druhu – západní a severozápadní Evropa, na východ dosahoval asi na západ Německa. V ČR pěstován po celém území do 800–900 m n. m., roztroušeně zplaňuje v termofytiku na vhodných stanovištích
Ekologie: Zplanělý roste na vlhkých a stinných stanovištích, ve vlhčích olšinách (svaz Alno-Ulmion), vlhčích ruderalizovaných lesích, na vlhkých humózních půdách, na zbořeništích (svaz Sambuco-Salicon capreae).
Ribes rubrum
Popis: Keře až 2 m vysoké, bez trnů, s přímými až vystoupavými větvemi, s borkou lysou, temně červenohnědou, lesklou, na starších větvích šedohnědou. Letorosty krátce roztroušeně pýřité až olysalé. Listy dlouze řapíkaté (řapík 2–8 cm), s čepelí v obrysu více méně okrouhlou, s 3–5 široce trojúhelníkovitými laloky, 5–10 cm dlouhou, 6–9 cm širokou. Květy v řídkých 10–20 květých, až 7–8 cm dlouhých převislých hroznech. Žlutozelené květy mají 6–8 mm v průměru, s kališní trubkou více méně plochou, kališní cípy jsou široce obvejčité, korunní lístky do třetiny jejich délky. Tyčinky jsou 0,7–0,8 mm dlouhé, prašné váčky mají zřetelně oddělené. Čnělka je na bázi obehnána 5hranným žláznatým valem. Bobule jsou kulovité, lysé, zpravidla 0,6–0,7 cm v průměru, červené nebo světle žluté, mírně nakyslé. Semena jsou vejcovitá, hnědavá. Kvete v dubnu až květnu.
Záměny: Ribes spicatum Robson – rybíz klasnatý, meruzalka klasnatá, severoevropský druh, zřídka pěstovaný, zřídka zplaňující. Má květy s kališní trubkou miskovitě prohloubenou, čnělkou obklopenou žláznatým valem, prašníky se sblíženými prašnými váčky.
Využití: Ovocný keř (červený a bílý rybíz) pěstovaný pro nakyslé plody bohaté na vitamin C, organické kyseliny a minerální látky. Je pěstován a šlechtěn asi od 15. století, zejména ve Francii a Anglii, odtud od 16. století se dostal i do střední Evropy, v průběhu 18. a 19. století vznikly desítky kultivarů.
Ribes rubrumRibes rubrum
Ribes rubrumRibes rubrum

Fotografováno v dubnu a červnu 2008 (Česko, Čechy, Náchod).