Syn.: Grossularia petraea (Wulfen) Bubani, Ribes acerrimum Rochel ex Kit., Ribes atropurpureum C. A. Mey., Ribes atropurpureum var. tomentosum Maxim., Ribes biebersteinii Berland. ex DC., Ribes bullatum Otto et A. Dietr., Ribes carpaticum Kit., Ribes caucasicum M. Bieb., Ribes petraeum var. tomentosum (Maxim.) Maxim.
České mená: meruzalka strminná (Presl 1819), meruzalka strminní (Opiz 1852), meruzalka skalní (Dostál 1950), rybíz skalní (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: meruzalka skalní (Reuss 1853), ríbezle skalné (Dostál 1950), ríbezľa skalná (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Grossulariaceae DC. – meruzalkovité / egrešovité
Ribes petraeum
Rozšírenie: Hory strednej Európy, smerom na juh zasahuje do Pyrenejí, stredného Talianska a Bulharska. Na Slovensku vo vyšších polohách Karpát, od Kremnických vrchov a Fatier po Slovenské rudohorie a Pieniny. Výskyt bol zaznamenaný aj vo flyšových Oravských Beskydoch a Bukovských vrchoch. V ČR sa vyskytuje v Krkonošiach, na Králickom Snežníku, v Hrubom Jeseníku, Beskydoch, Moravskom krase.
Ekológia: Rastie na vlhkých skalnatých svahoch a sutinách, často popri vodných tokoch, v tienistých lesoch, na rúbaniskách, v lavínových žľaboch a v karoch. Na kyslom i bázickom substráte.
Ribes petraeum
Opis: Ker vysoký 1–2 m, konáre priame, sivohnedé, holé. Listy dlho stopkaté (stopky až 10 cm), čepeľ v obryse okrúhla, trojlaločná až päťlaločná, na báze plytko srdcovitá až uťatá, na okraji dvojito pílkovitá. Kvety v dlhých, mnohokvetých, 12–20-kvetých strapcoch, zelenkasté až červenkasté. Kvetná čiaška zvonkovitá, kališné zuby okrúhlasto obrátene vajcovité, na okraji brvité. Lupienky a tyčinky asi o 1/2 kratšie ako kalich. Semenník hladký, holý. Plodom sú kyslé, guľovité bobule.
Ohrozenie a ochrana: V ČR je druh zaradený medzi kriticky ohrozené taxóny (C1r), v Maďarsku je zákonom chránený.
Ribes petraeum
Ribes petraeum
Foto: 21. 6. 2010 (Čierna Hora, Durmitor) a 20. 8. 2008 (Slovensko, Belianske Tatry).