Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Samolus repens
Rozšíření: Původní v Austrálii, Tasmánii, na Novém Zélandu a přilehlých ostrovech v Tichomoří, v Jižní Americe (střední Chile) se snad vyskytuje ve varietě Samolus repens var. procumbens.
Ekologie: Roste na okrajích brakických nebo slaných pobřežních bažin, jezer a vodních toků, v široké škále půdních typů od písků po jíly. Kvete po většinu roku.
Samolus repens
Popis: Vytrvalá bylina se vzpřímenými lodyhami a některými poléhavými, kořenujícími v uzlech, dorůstá výšky 5–30(–60) cm. Listy střídavé, masité, sytě zelené, hladké, přízemní listy obvejčité, až 40 mm dlouhé, lodyžní listy užší, eliptické, do 15 mm délky, tupě špičaté. Pětičetné voskovité květy o průměru 6–10 mm v krátkém terminálním hroznu. Kališní lístky 2–3 mm dlouhé, korunní lístky 5–7 mm dlouhé, bílé, někdy velmi světle růžové.
Samolus repens
Samolus repens
Samolus repens
Samolus repens
Fotografováno dne 6. 12. 2011 (Nový Zéland, Jižní ostrov, Tunnel Beach).