Syn.: Leucadendron guthrieae Salter
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Leucadendron gandogeri
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis, roste jen ve velmi malém území v Jihoafrické republice v provincii Western Cape. Areál se rozkládá východně od Kapského Města od pohoří Hottentot Holland Mountains po okolí městečka Bredasdorp.
Ekologie: Vyskytuje se v formaci fynbos, na mělkých kamenitých půdách na chudých pískovcových podkladech, od pobřeží až do nadmořské výšky 1350 m; ve svém areálu tvoří místy dominantu vegetace. Vůči požárům není odolný, přežívají pouze semena. Květy voní po ovoci, jsou opylovány brouky. Zralá plodenství vytrvávají na rostlině po několik let, nažky se z něj uvolňují teprve po požáru a jsou šířeny větrem; semena klíčí po přejití ohněm.
Leucadendron gandogeri
Popis: Dvoudomá dřevina, tvoří kulovité keře vysoké až 1,6 m. Listy jsou střídavé, bez rozlišené svrchní a spodní strany, eliptické až obkopinaté, s chrupavčitým okrajem, na vrcholu tupě špičaté až zaokrouhlené, lysé, lesklé, na samčích rostlinách 4,2–8,5 cm dlouhé, na samičích 6–10,5 cm dlouhé. Strboulovitá květenství na koncích větví jsou podepřena souborem listenů tvarově podobnými listům, ale většími, v době květu žlutými a přecházejícími až do oranžova a červena; samčí strbouly jsou žluté, asi 2,5 cm v průměru, samičí jsou rovněž žluté, asi 1,8 cm v průměru, podepřené dřevnatějícími listeny; samotné květy jsou jednotlivé v paždí šupinovitých listenů. Plodenství je kulovitá až vejcovitá tmavohnědá šištice, jejíž šupiny se překrývají; nažky jsou křídlaté.
Ohrožení a ochrana: Druh má sice malý areál, ale početné populace jsou v současné době stabilní. To je důvodem, proč je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazen do kategorie druhů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Leucadendron je dosti početný, přitom pouze jediný z přibližně 85 druhů přesahuje hranice Kapské provincie. Druhy tohoto rodu tvoří místy hlavní složku proteoidní synuzie ve vegetaci fynbos, jsou si často dost podobné, ale liší se mimo jiné i strategiemi při opylování a uvolňování plodů z plodenství.
Leucadendron gandogeriLeucadendron gandogeri
Leucadendron gandogeri
Leucadendron gandogeri
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof).