Syn.: Bupleurum commutatum auct. non Boiss. et Balansa, Bupleurum gerardii auct. non All., nec Jacq., Bupleurum pachnospermum auct. non Pančić
Čeľaď: Apiaceae Lindl. – miříkovité / mrkvovité
Bupleurum affine
Rozšírenie: Teplomilný európsky druh rozšírený od Turecka a južnej Ukrajiny po dolné Rakúsko, južnú Moravu a stredné Čechy.
Ekológia: Typickým stanovišťom sú výslnné krovinaté stráne a okraje lesa, zriedkavo i svetlé lesy a okraje polí od nížin po vyššie pahorkatiny.
Opis: Jednoročná bylina vysoká 20–120 cm, byľ priama, asi od polovice rozkonárená, listy striedavé, čiarkovité alebo úzko podlhovasté, do 7 mm široké, končisté, na bočných stonkách často až štetinovité, kvety v okolíku okolíkov, žlté až červenkasté, drobné, korunné lupienky v obryse okrúhle s dovnútra zohnutou vrchnou časťou, plodom je hrdzavohnedá dvojnažka.
Ohrozenie a ochrana: V ČR hodnotený ako kriticky ohrozený druh (C1r) chránený zákonom (§1), vyskytuje sa iba v strednom Povltaví pri Vranom nad Vltavou a na vrchu Doutnáč v Českom krase, ďalej na južnej Morave pri Znojme a Podmolí. Na Slovensku je zaradený medzi menej dotknuté druhy a tiež chránený (LC/§), vyskytuje sa roztratene od Devínskej Kobyly, Malých a Bielych Karpát cez Považský Inovec a Strážovské vrchy po Slovenské stredohorie a Ladmovce na Východoslovenskej rovine. Oboma štátmi prechádza severozápadná hranica výskytu.
Bupleurum affineBupleurum affine
Bupleurum affine
Foto – 1. 9. 2004 (Považský Inovec, Závada).