Syn.: Bupleurum longifolium var. viride H. Wolff
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Bupleurum longifolium subsp. longifolium
Rozšíření: Roste ve střední Evropě na sever od Alp, od Německa po Ukrajinu. U nás roste roztroušeně v severozápadních, středních a východních Čechách a na jihozápadní Moravě. Jinde jen výjimečně.
Ekologie: Roste ve světlých listnatých lesích, v lesních okrajích, na pasekách, od nížin do pahorkatin, především na bazických pokladech. Obvykle vytváří jen málo početné populace. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina vytvářející řídkou listovou růžici, vysoká 50–90 cm, s přímou, chudě větvenou oblou lodyhou. Spodní listy jsou řapíkaté, vejčité, horní jsou přisedlé, objímavé, obkopinaté, nejhořejší vejčité, často úplně prorostlé. Květenství je řídký složený okolík, terminální je obvykle výrazně větší než okolíky postranní. Obal je vyvinutý, s 3–5 široce vejčitými, nestejně velkými listeny, listeny obalíčků jsou v počtu nejčastěji 5 (vzácně až 8), také široce vejčité, za květu jen nepatrně delší okolíčků, za plodu obvykle kratší než okolíčky. Barva květů je žlutá, nažky jsou hnědé, s pěti podélnými žebry.
Bupleurum longifolium subsp. longifoliumBupleurum longifolium subsp. longifolium
Bupleurum longifolium subsp. longifoliumBupleurum longifolium subsp. longifolium
Ohrožení a ochrana: Prorostlík dlouholistý pravý je zařazen mezi silně ohrožené taxony naší květeny (C2b). Zákonem chráněn je v Maďarsku.
Bupleurum longifolium subsp. longifolium
Fotografováno ve dnech 28. 6. a 19. 7. 2009 (NPR Karlštejn, úpatí Doutnáče).