Syn.: Convolvulus spicifolius Desr.
Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Convolvulus lineatus
Rozšíření: Areál druhu se táhne od Mediteránu přes Írán a Turkmenistán až do západní Číny.
Ekologie: Roste na suchých trávnících, v písčinách, na kamenitých stepích, při okrajích křovin, světlých lesů i polí, obdělávaných ploch a cest, často na půdách vápnitých, nevyhýbá se ani stanovištím zasoleným, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1800 m. Kvete od dubna do srpna.
Convolvulus lineatus
Popis: Vytrvalá bylina, celá hedvábitě chlupatá. Lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé, 20–30(–40) cm dlouhé, větvené, listy jsou přisedlé, střídavé, celokrajné, úzce obkopinaté, k bázi se pozvolna zužující, (12–)15–80(–150) × (2–)4–9(–14) mm, jejich nervatura je výrazná. Květenství je (1–)3–5(–7)květé, vyrůstá z úžlabí listů, které jsou obvykle delší než květenství (jen zřídka stejně dlouhé), kališní cípy jsou trojúhelníkovité, chlupaté, koruna nálevkovitá, 15–25 mm široká, růžová až bílá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Kypru je zařazen ke zranitelným druhům (VU).
Poznámka: Convolvulus lineatus je poměrně variabilní druh, jeho habitus se může dosti proměňovat podle stanoviště, na kterém roste. Navíc se i kříží s jinými svlačci, na Kypru například s druhem Convolvulus oleifolius vytváří křížence Convolvulus ×cyprius.
Convolvulus lineatus
Convolvulus lineatus
Convolvulus lineatus
Fotografováno dne 1. 4. 2010 (Kypr, British Sovereign Base Area of Akrotiri, jižně od slaného jezera).