Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité
Convolvulus caput-medusae
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se velmi vzácně pouze na ostrovech Gran Canaria a Fuerteventura.
Ekologie: Roste na návětrných skalách v blízkosti mořského pobřeží, v pásmu od 10 do 30 m n. m. – halofyt.
Popis: Nízký keřík poduškovitého habitu, 10–20 cm vysoký, přitiskle chlupatý, bohatě větvený, větvičky na konci ostnaté, lístky kopisťovité až čárkovité, jen 3–15 mm dlouhé, šedozelené, květy jednotlivé, vyrůstají z úžlabí listů, koruna je bílá, vně narůžovělá. Kvete od ledna do srpna.
Ohrožení a ochrana: Tento druh svlačce silně ustoupil z řady původních lokalit, likvidaci jeho přírodních stanovišť ve většině případů zapříčinil masový rozvoj turistiky, výstavba hotelů a letovisek v atraktivních přímořských oblastech Kanárských ostrovů. V současnosti je přísně chráněn, je zařazen mezi druhy mezinárodní Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Ve španělském národním Červeném seznamu je zařazen k silně ohroženým druhům (EN) a je zde také chráněn zákonem.
Convolvulus caput-medusaeConvolvulus caput-medusae
Convolvulus caput-medusae
Convolvulus caput-medusae
Fotografováno dne 13. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Arinaga).