Syn.: Osmunda crispa L., Pteris crispa (L.) All., Acrostichum crispum (L.) Vill., Polypodium crispum (L.) Roth, Onoclea crispa (L.) Hoffm., Allosorus crispus (L.) Bernh., Blechnum crispum (L.) Hartman, Phorolobus crispus (L.) Desv., Struthiopteris crispa (L.) Wallr.
Česká jména: křídlatěnec kadeřavý (Sloboda 1852), krytec kadeřavý (Opiz 1852), kaprad kadeřavý (Čelakovský 1879), jinořadec kadeřavý, kadeřavec (Polívka 1912), jinořadec kadeřavý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité
Cryptogramma crispa
Rozšíření: Arkticko-alpínský druh s výskytem v Evropě, Asii i Severní Americe, přičemž však rostliny z Asie a Ameriky bývají někdy vyčleňovány jako samostatné druhy nebo poddruhy. V Evropě se vyskytuje především ve Skandinávii, na Islandu, v horách střední Evropy, také v Irsku, na severu Británie, na Pyrenejském poloostrově, v Alpách, na Balkánském poloostrově a severním Uralu. U nás roste velmi vzácně jen v Novohradských horách, na Šumavě a v Krkonoších. Na Slovensku jen na několika lokalitách v Nízkých Tatrách.
Ekologie: Roste ve skalních štěrbinách a v suti, druhotně i na starých zdech, v pásmu od hor až do subalpínského stupně, na nevápenitých půdách.
Popis: Vytrvalá trsnatá kapradina, 15–30 cm vysoká, listy nepřezimující, řapíkaté, složené, vnější listy (trofofyly) v obrysu trojúhelníkovité až vejčité, obvykle 3krát zpeřené, svěže zelené, lysé, vnitřní listy (sporofyly) v obrysu užší, 2krát zpeřené, koncové úkrojky čárkovité, na okrajích ohrnuté, Výtrusnicové kupky se kryjí pod ohrnutými okraji listů, doba zralosti výtrusů srpen až září.
Ohrožení a ochrana: Jinořadec kadeřavý je značně citlivý na změny na stanovišti, je hodnocen jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1r), zákonem je chráněn v kategorii silně ohrožených druhů (§2). Na Slovensku patří k druhům zranitelným (VU), také zde je chráněn zákonem, stejně tak v Polsku, Německu a Irsku.
Cryptogramma crispaCryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
Fotografováno dne 21. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, úpatí Argentery, Lagarot di Lourousa).