Syn.: Ficus akaie De Wild., Ficus apodocephala Baker, Ficus arimensis Britton, Ficus baronii Baker, Ficus holstii Warb., Ficus incognita De Wild., Ficus kaba De Wild., Ficus lanigera Warb., Ficus nautarum Baker, Ficus nekbudu Warb., Ficus neumanni Cels, Ficus pachyclada Baker, Ficus pseudovogelii Cheval., Ficus quebeba Welw. ex Ficalho, Ficus rigida Desf., Ficus senegalensis Miq., Ficus stolzii Mildbr., Ficus subcalcarata Warb. et Schweinf, Ficus trichosphaera Baker, Ficus utilis Sim, Ficus verrucocarpa Warb., Ficus vestito-bracteata Warb., Ficus vogelii (Miq.) Miq., Urostigma luteum Miq., Urostigma neumanni Miq., Urostigma vogelii Miq.
Čeleď: Moraceae Link – morušovníkovité

Ficus lutea

Rozšíření: Druh subsaharské Afriky s areálem na západě kontinentu sahajícím až do Senegalu a Guiney, na východě do Etiopie, k jihu se stáčí přes Kamerun, Kongo a Tanzanii až do Mosambiku a k východnímu pobřeží Jihoafrické republiky, vyskytuje se rovněž na Madagaskaru a Komorech.

Ekologie: Roste hemiepifyticky nebo sekundárně i terestricky v tropických stálezelených a pobřežních lesích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1800 m.
V některých oblastech Afriky (např. v Mosambiku) se obzvláště excelentní exempláře tohoto druhu objevují v zahradách starých sídel z koloniální éry, kde pokrývají nejen okolní vegetaci, ale i staré zdi.

Ficus lutea

Popis: Strom dosahující výšky až 20(–25) m, s borkou šedohnědou a letorosty lysými nebo chlupatými či až bíle nebo žlutě plstnatými. Listy jsou řapíkaté, eliptické až obvejčité, 7–25(–45) cm dlouhé a 3–12(–20) cm široké, kožovité, na bázi zaokrouhlené nebo jen mělce srdčité, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené nebo i špičaté, na líci lysé, na střední žilce jemně chlupaté, na rubu chlupaté nebo lysé, na hlavních žilkách chlupaté, vedlejších žilek je (4–)6–10(–12) párů, žilky jsou obvykle žluté; palisty jsou 5–25 mm dlouhé chlupaté, opadavé. Fíky vyrůstají po 2–4 v úžlabí listů, jsou přisedlé, téměř kulovité, o průměru 10–25(–35) mm, chlupaté, v době zralosti žluté, oranžové nebo až nahnědlé; listeny jsou 3–6(–8) mm dlouhé, vytrvávající.

Využití: Bývá poměrně často vysazován jako dekorativní dřevina do afrických parků a městské zeleně, dřevo se používá k výrobě domácího náčiní. Fíky jsou oblíbenou potravou řady zvířat, v západní Africe jsou konzumovány i lidmi.

Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea
Ficus lutea

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 11. 9. 2018 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal, Sodwana Bay).