Syn.: Barkania punctata Ehrenb., Caulinia ovalis R. Br., Halophila johnsonii Eiseman, Halophila kotschyana Fenzl ex Asch., Halophila kotschyanae Fenzl ex Zanardini, Kernera ovalis (R. Br.) Schult. et Schult. f.
Čeleď: Hydrocharitaceae Juss. – voďankovité

Halophila ovalis

Rozšíření: Rozsáhlý areál se rozkládá podél pobřeží Indického oceánu v Africe od Egypta (pobřeží Rudého moře) po východ Jihoafrické republiky, dále roste na Madagaskaru, Maskarénách a Seychelách. V Asii se vyskytuje od Akabského a Perského zálivu po Malajsii a Indonésii, na východě až po jižní Čínu, Tchaj-wan, souostroví Rjúkjú a na japonském ostrově Šikoku, také v Austrálii a na západě Oceánie. Zavlečení bylo zaznamenáno na Floridě a na některých ostrovech v Karibiku.

Ekologie: Stanovištěm jsou mělké pobřežní vody, limitujícím faktorem je obnažení dna při maximálním odlivu. Při severní hranici rozšíření často provází submerzní vývěry termálních vod.

Halophila ovalis

Popis: Vytrvalá jednodomá bylina s plazivým oddenkem s uzlinami oddálenými o 1–5 cm; v každé uzlině jsou 2 téměř okrouhlé až obvejčité, kýlovité, 4–5,5 mm dlouhé a 3–3,5 mm široké, blanité, průsvitné šupiny. Listy vyrůstají z uzlin v párech, mají 1–4,5 cm dlouhý řapík, jejich čepel je eliptická, až vejčitá, 1–4 cm dlouhá a 0,5–2 cm široká, průsvitná, s 12–16(–25) páry příčných žilek, celokrajná. Samčí květenství podpírá široce kopinatý toulec asi 4 mm dlouhý; v květenství je jediný stopkatý květ; okvětí je 3cípé, asi 4 mm dlouhé; tyčinky jsou 3, s přisedlými prašníky. V samičím květenství je rovněž jediný, ale přisedlý květ podepřený toulcem; okvětí je nepatrné, čnělky jsou 3, prodloužené až na 2–3 cm. Plod je kulovitý, o průměru 3–4 mm, s početnými semeny.

Poznámka: Do rodu Halophila náleží devět druhů v tropických mořích.
Voďankovité (Hydrocharitaceae) jsou jednou z mála čeledí cévnatých rostlin, jejíž zástupci vstupují do slaných vod; na druhové skladbě mořských trávníků se podílejí především se zástupci příbuzné čeledi Cymodoceaceae (např. Syringodium isoetifolium nebo Thalassodendron ciliatum).

Halophila ovalis
Halophila ovalis

Fotografovala Alena Vydrová, dne 4. 2. 2020 (Filipíny, ostrov Palawan, Buenavista).