Syn.: Koeleria pohleana (Domin) Gontsch., Poa glauca Schkuhr non Vahl, nom. illeg.
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Koeleria glauca
Rozšírenie: Euroázijský druh, ktorého súvislý areál siaha od západnej Európy (Nemecko, krajiny Beneluxu) cez strednú Európu, Ukrajinu a európsku časť Ruska až po Ural. Okrem súvislého ateálu výskyt zasahuje do južnej Škandinávie, Pobaltia a sever Balkánu.
V Českej republike sa vyskytuje ostrovčekovito v Polabí, v Dolnomoravskom úvale a v Opavskej pahorkatine. Na Slovensku je výskyt obmedzený na Záhorskú a Podunajskú nížinu.
Ekológia: Vyskytuje sa na suchých piesčinách, v riedkych borovicových lesoch a na vresoviskách. Vyžaduje suché, chudobné, výhrevné, neutrálne až zásadité pôdy, u nás od nížin do pahorkatín. Dokáže spevňovať aj piesky takmer bez vegetačného krytu. Kvitne v júni až auguste.
Koeleria glauca
Opis: Trváca, hustotrsnatá, tuhá rastlina vysoká 30–70 cm. Steblá priame, na báze zreteľne zhrubnuté od vláknito rozpadavých, starých pošiev, s krátkymi chlpmi, oblé alebo jemne ryhované, hrubé, holé, hore páperisté a bezlisté. Listy jalových výbežkov dlhé 2–6 cm, zvinuté alebo ploché, živé pošvy striebristo páperisté, neskôr holé, na horných listoch holé, voľné, jazýček dlhý do 1 mm, tupý, holý, čepele ploché, úzko čiarkovité, sivozelené, na líci drsné, na rube hladké. Metlina dlhá 2–11 cm, klasovito stiahnutá, na báze prerušovaná, vreteno husto páperisté, klásky dlhé 4–5 mm, 1–3-kveté, stopkaté, plevy ± nerovnaké, holé alebo páperisté, končisté, bledozelené alebo hnedé, plevica dlhá 3–3,5 mm, končistá alebo tupá, aspoň na báze kratučko páperistá.
Ohrozenie a ochrana: Vzácnosť a ohrozenosť druhu súvisí s biotopom, na ktorom sa vyskytuje. Druh ohrozuje ťažba piesku, zalesňovanie piesčitých pôd, zavážanie odpadmi, stavebná činnosť. V ČR je zaradená medzi kriticky ohrozené druhy (C1t), na Slovensku medzi potencionálne ohrozené (NT) druhy. Nie je zákonom chránená.
Poznámka: Patrí medzi porastotvorné druhy pieskov, je diagnostickým druhom zväzu Koelerion arenariae R. Tx.
Koeleria glaucaKoeleria glauca
Koeleria glauca
Foto: Daniel Dítě, 22. 5. 2005 (Slovensko, Záhorská nížina), a Vít Grulich, 6. 6. 2014 (Poľsko, Biebrzański Park Narodowy, Wolka Piaseczna).