Syn.: Staurogeton trisulcus (L.) Schur
Česká jména: okřehek trojbrázdý (Polívka 1902, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: žaburinka trojbrázdová (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Araceae Juss. – áronovité; Lemnaceae S. F. Gray – okřehkovité
Lemna trisulca
Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem. Těžiště rozšíření druhu je v mírném pásu severní polokoule. Jak v Evropě, tak v Asii i Severní Americe však místy zasahuje až za polární kruh. V Evropě se vyskytuje rovněž takřka v celém mediteránu; z něj přesahuje rozšíření přes Turecko, Blízký Východ a oblast Kavkazu až do Íránu a Kyrgyzstánu. V jižnějších oblastech Asie se dále vyskytuje v Pákistánu, severní a východní Indii, porůznu v Číně (zejména v níže položených oblastech), na Tchaj-wanu, v Japonsku, na Filipínách, přes Papuu-Novou Guineu je rozšířen do okrajových částí severní, východní a jižní Austrálie. V Africe v nejsevernější části (Maroko, Alžírsko), dále v Etiopii a ve východní oblasti rovníkové Afriky. V Severní Americe téměř na celém území, na jih zasahuje po střední Mexiko. Nepůvodní výskyt byl zaznamenán např. na Kanárských ostrovech, Madeiře, Azorech a na Mauritiu. U nás roste roztroušeně v níže položených oblastech, v Čechách nejčastěji v Polabí, na Českolipsku, v Českém ráji a v nivě dolní Orlice; v jižních Čechách zřídka, více lokalit jen v Budějovické pánvi. Na Moravě v nivě Moravy, dolní Dyje a v Poodří, jinde jen ojediněle.
Ekologie: Roste v čistých, průhledných, mezotrofních, často mělkých vodách, nejčastěji v mělkých okrajích menších rybníků, tůní a mrtvých ramen, v odvodňovacích kanálech a v zatopených lomech. Vyhledává místa chráněná před větrem, proto roste často v porostech rákosin či ostřic. Nevadí mu zastínění, proto se nevyhýbá lesnatým oblastem. Preferuje dna s nerozloženým rostlinným opadem, který brání růstu jiných rostlin. Na rozdíl od ostatních našich okřehků je citlivý ke znečištění vody, proto v poslední době ubývá. Udržuje se zpravidla vegetativní cestou, kvete jen velice vzácně v květnu a v červnu. Jeho společenstva mají optimum rozvoje již na jaře a v brzkém létě.
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Popis: Drobné byliny se stonkem a listy morfologicky velmi redukovanými, připomínající stélku („lístky“). Lístky ponořené, pod vodou vzplývající, pouze při kvetení plovoucí na hladině, netvoří morfologicky specializované turiony. Kořínek jeden, až 2,5 cm dlouhý, někdy chybí. Lístky většinou navzájem spojené do kolonie 3–50 lístků, dceřiné lístky obvykle s mateřskými pravoúhle spojené, v rozšířené části 4–11(–14) mm dlouhé, 1,5–3,5(–4) mm široké, velmi tenké, průsvitné až průhledné, při vrcholu na okrajích pilovité, obvykle bledě zelené. Tyčinky 2, semeník s jedním vajíčkem. Plod je měchýřek.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je okřehek trojbrázdý zařazen mezi ohrožené druhy (C3), je však otázka, zda v tomto případě není stupeň ohrožení přece jen poněkud nadhodnocen.
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Fotografováno dne 18. 5. 2012 (Kamenné Žehrovice, bažina u Turyňského rybníka) a 24. 5. 2012 (Průhonice, v kultuře).