Syn.: Lycopodium inundatum L., Lepidotis incurva Opiz, Lepidotis inundata (L.) Börner
Čeleď: Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. – plavuňovité
Lycopodiella inundata
Rozšíření: Roste v celé Evropě, ale především v její západní a střední části, také evropské Rusko, Sibiř, původní je i na Azorských ostrovech, také v Severní Americe. V ČR roste velmi zřídka od nížin po hory a vyhýbá se teplým oblastem. Nejčastější je na Třeboňsku a na Šumavě, jinak velmi vzácně. V SR roste vzácně v horách Oravy, na Kysucích, v Turčianské kotlině, Záhorské nížině, izolovaně ve Vihorlatu.
Ekologie: Roste na odkrytých plochách s minimem vegetace, na písčitých místech, okrajích rašelinišť.
Popis: Vytrvalá rostlina, plazivé lodyhy jsou až 10 cm dlouhé, často přichycené drobnými kořínky k substrátu, lodyhy jsou vidličnatě rozvětvené, fertilní konce vzpřímené. Lodyžní listy jsou odstálé od lodyhy, úzké až kopinaté, celokrajné. Sporofyty jsou delší než sterilní listy, špičaté, někdy zubaté. Výtrusnicové klasy jsou nezřetelné, přisedlé k vrcholu větví. Dozrávají od července do října. Mezi sterilními listy mohou vyrůstat pupeny k vegetativnímu množení.
Ohrožení a ochrana: Plavuňka zaplavovaná patří mezi kriticky ohrožené rostliny (C1t), ve kategorii silně ohrožených je chráněna zákonem (§2). Na Slovensku je kriticky ohrožena (CR), i zde je chráněna zákonem, stejně tak v Irsku a Francii. Uvedena v Červené knize Běloruska.
Lycopodiella inundataLycopodiella inundata
Lycopodiella inundata
Fotografováno v červnu 2005 (Krušné hory, Přebuz, tzv. Velký cínový důl).