Syn.: Cameraria fontana Moench, Claytonia fontana (L.) R. J. Davis, Montia alsine-facie Gilib., Montia chaberti Gand., Montia clara Ö. Nilsson, Montia decumbens St.-Lag., Montia dipetala Suksd., Montia erecta Steud., Montia funstonii Rydb., Montia lamprosperma Cham., Montia linearifolia d’Urv., Montia major Steud., Montia minor C. C. Gmel., Montia pentandra Willd. ex Cham., Montia rivularis auct. vix C. C. Gmel., Montia stenophylla Rydb., Montia tenella Steud., Montia terrestris Dumort.
Česká jména: zdrojovka prameništní (Dostál 1950), zdrojovka hladkosemenná (Kubát 2002)
Slovenská jména: zdrojovka prameništná (Dostál 1950)
Čeleď: Montiaceae Raf. – zdrojovkovité

Montia fontana

Rozšíření: Roste na severní, vzácně i jižní polokouli v chladnějších, vlhčích územích. V Eurasii především v Evropě (směrem k jihu kontinentu se výskyt omezuje jen na hory) a na Dálném východě, také v Severní a Jižní Americe (včetně Patagonie). U nás pouze v oreofytiku a mezofytiku, s těžištěm v horách severní části státu. Větší počet lokalit pouze v Moravskoslezských Beskydech, v Hrubém Jeseníku a v Krkonoších, v jižní polovině území doložena pouze z Třeboňské pánve. Na Slovensku roste velmi vzácně na Kysucích, kde byla nalezena koncem devadesátých let minulého století.

Ekologie: Nevápnitá prameniště a potoční stružky v jejich blízkosti, luční příkopy. Nejchladnomilnější z našich zdrojovek, proto především na horských prameništích. Kvete od června do října.

Montia fontana

Popis: Vytrvalé byliny s 5–18 cm dlouhými, položenými až vystoupavými lodyhami, při ponoření splývavými, chabými, na uzlinách kořenujícími. Listy úzce obkopinaté až obkopinaté. Květenství úžlabní i vrcholové. Květy drobné, bílé, pětičetné, souměrné. Plodem je tobolka. Semena lesklá, s políčky plochými.

Ohrožení a ochrana: Pro velkou vzácnost patří v ČR mezi kriticky ohrožené druhy (C1), ve stejné kategorii ji poskytuje ochranu i zákon (§1). Stejná kategorie ohrožení jí přísluší i na Slovensku (CR/§). Zákonem je chráněna i v Maďarsku a v Polsku.

Montia fontana
Montia fontana
Montia fontana

Fotografováno dne 12. 8. 2011 (v Orlických horách) a 11. 9. 2011 (v Krkonoších).