Syn.: Daphne collina Dicks. ex Sm., Daphne vahlii Keissl.
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité
Daphne sericea
Rozšíření: Východní Mediterán, na západ zasahuje až do Itálie, na východ do Malé Asie a na Kavkaz. Nominátní poddruh se vyskytuje v celém areálu, na Kavkaze se rozlišují ještě další dva poddruhy, D. sericea subsp. circassica a D. s. subsp. pseudosericea.
Ekologie: Roste ve světlých lesích, na mýtinách a světlinách, v lesních lemech a křovinách, většinou na vápenci, v pásmu od pobřeží až do subalpínského stupně. Kvete mnohdy už od února až do dubna.
Popis: Stálezelený keř, až 150 cm vysoký, nepravidelně větvený. Listy jsou střídavé, obkopinaté až obvejčité, až 6 cm dlouhé a 2 cm široké, celokrajné, na okraji brvité. Květy vyrůstají v terminálních hlávkách po 5–15, jsou vonné, růžové, trubkovitá češule je až 14 mm dlouhá, kališní lístky na vrcholu češule jsou rozestálé. Plodem je kulovitá peckovice.
Daphne sericeaDaphne sericea
Daphne sericea
Daphne sericea
Fotografováno dne 21. 4. 2008 (Itálie, Gargano, úpatí Monte Chiaconcello).