Česká jména: smrk drsný (Mareček 1999)
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité

Picea asperata

Rozšíření: Východoasijský druh, pochází ze severní a střední Číny, kde roste v provinciích Šen-si, Ning-sia, Kan-su, Čching-chaj a S’-čchuan, také snad i na jihovýchodě Tibetu. V areálu se rozlišují tři variety, lišící se tvarem semenných šupin a jehlic.

Ekologie: Stanovištěm jsou jehličnaté lesy v horách a říčních nivách, obvykle roste na podzolech a v místech s kontinentálním klimatem, kde panují chladné zimy a suchá léta (roční úhrn srážek kolem 500 mm). Lokality leží v nadmořských výškách (1500–)2400–3800 m. Často tvoří čisté porosty.

Picea asperata

Popis: Jednodomý stálezelený jehličnatý strom s jehlancovitou korunou, dorůstá výšky až 45 m; kmen může mít průměr až 1 m, borka je šedohnědá, šupinovitě rozpraskaná; letorosty jsou hnědožluté nebo červenohnědé, později hnědnoucí, pýřité nebo lysé. Jehlice vyrůstají jednotlivě, na horní straně větviček směřují kupředu, na spodní straně jsou obvykle rozestálé, čárkovité, 1–2 cm dlouhé a 1–2 mm široké, na průřezu kosočtverečné, často výrazně sivé, s 4–8 liniemi průduchů po každé straně, na vrcholu špičaté a poněkud pichlavé. Samčí šištice jsou jednotlivé v paždí jehlic. Samičí šištice jsou válcovité, 5–16 cm dlouhé a 2,5–3,5 cm široké, v mládí zelené, později světle hnědé až hnědočervené; semenné šupiny jsou obvejčité, asi 2 cm dlouhé, celokrajné nebo zoubkované, na vrcholu zřídka dvouklané. Semena jsou obvejcovitá, asi 4 mm dlouhá, se světle hnědým obkopinatým křídlem asi 1,1 cm dlouhým.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2013) hodnotí tento druh jako zranitelný (VU – vulnerable). Hlavní příčinou je nadměrná těžba.

Využití: Dřevo má podobné použití jako dřevo smrku ztepilého (Picea abies). Používá se jako stavební materiál, k výrobě nábytku a jako zdroj celulózy a pryskyřice. Určitý význam má i jako okrasná dřevina.

Picea asperataPicea asperata
Picea asperata
Picea asperata

Fotografovala Alena Vydrová, dne 6. 12. 2018 (Čína, Peking, Beijing Botanical Garden).