Potamogeton gramineus × Potamogeton lucens
Syn.: Potamogeton ×babingtonii A. Benn., Potamogeton ×heidenreichii Asch. et Graebn., Potamogeton ×zizii W. D. J. Koch ex Roth, nom. illeg.
Čeleď: Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – rdestovité
Potamogeton × angustifolius
Rozšíření: Může se objevit všude tam, kde rostou oba rodičovské druhy pospolu. Byl nalezen v řadě zemích Evropy, od Portugalska a Británie na západě po západní Himálaj a západní Sibiř na východě. U nás byl nalézán především v Polabí a v jihočeských pánvích, vzácně i jinde, dnes je vzhledem k vzácnosti prvního z rodičů zaznamenáván jen velmi vzácně, v Polabí, na Dokesku, u Lanškrouna.
Ekologie: Roste převážně ve stojatých vodách, mezotrofních až přirozeně eutrofních, ale čistých, s bahnitým dnem, v tůních, rybnících, mělkých nádržích, mrtvých ramenech. Kvete od června do srpna.
Potamogeton × angustifolius
Popis: Bylina s vytrvalým oddenkem a jednoletými lodyhami, nevytvářející turiony. Lodyha je oblá, na uzlinách bez žlázek. Listy jsou někdy dvojí, ponořené jsou v dolní a střední části zpravidla přisedlé, vzácně s krátkým řapíkem, nejhořejší (zvláště pod květenstvím nebo větvením) jsou zřetelně řapíkaté s řapíkem až 27 mm dlouhým; čepele jsou často srpovitě nazpět ohnuté, 22–110 mm dlouhé, 8–25 mm široké, na bázi klínovité, se 7–13 žilkami. Plovoucí listy se vyvíjejí jen někdy, s řapíkem 7–50 mm dlouhým a s čepelí 35–90 mm dlouhou a 10–27 mm širokou, s 13–21 podélnými žilkami. Palisty jsou 15–45 mm dlouhé. Květenstvím jsou husté, mnohokvěté, 20–55 mm dlouhé klasy, stopka klasu je 40–145 mm dlouhá. Květy jsou drobné, se čtyřmi okvětními lístky. Nažky jsou elipsoidní až obvejcovité, s nevýrazným kýlem a zobánkem mnohem kratším než tělo nažky.
Záměny: Rozlišování rdestů je obvykle nesnadné, tento kříženec se pochopitelně nejvíce podobá rodičům, bývá obvykle svým celkovým vzhledem položen mezi ně. Rostliny bez plovoucích listů se podobají spíše rdestu světlému (P. lucens), kde je třeba dát pozor na záměnu s jedinci s potlačenými čepelemi, jež upomínají na rdest Zizův delšími řapíky než je obvyklé. Jedinci s vyvinutými plovoucími listy připomínají zase spíše rdest trávolistý (P. gramineus), mají však zřetelně větší a širší ponořené listy. Lze si ovšem představit záměnu i za jiné druhy širokolistých rdestů (např. P. polygonifolius, P. alpinus, P. natans, P. nodosus, P. praelongus). Navíc kříženci jsou obvykle plodní, a tak nelze vyloučit zpětné křížení za vzniku rostlin podobných tu více jednomu, jindy druhému rodiči.
Ohrožení a ochrana: Patří ke kriticky ohroženým taxonům květeny ČR (C1t).
Potamogeton × angustifolius
Potamogeton × angustifolius
Potamogeton × angustifolius
Potamogeton × angustifolius
Fotografováno dne 22. 8. 2015 (NPR Bohdanečský rybník).