Syn.: Potamogeton alpinus subsp. subflavus (H. Loret et Barrandon) Graebn., Potamogeton helodes Dumort., Potamogeton hornemannii G. Mey., nom. illeg., Potamogeton natans var. δ. coloratus (Hornem.) Fiori, Potamogeton natans subsp. plantagineus (Ducros ex R. et Sch.) Hook., Potamogeton plantagineus Ducros ex R. et Sch., Potamogeton siculus Tineo ex Guss., nom. illeg., Potamogeton subflavus Loret et Barrandon
Česká jména: rdest jitrocelový (Polívka 1902), rdest barevný (Dostál 1958), rdest zbarvený (Kubát 2002, Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – rdestovité
Potamogeton coloratus
Rozšíření: Převážně evropský druh. Většina jeho lokalit leží v pásu od Velké Británie přes Benelux, Německo, Švýcarsko a Rakousko po severozápadní Maďarsko. Vzácně se vyskytuje také ve střední Evropě (Česká republika, severozápadní Polsko) a v severní Evropě (Dánsko, jižní Švédsko). V mediteránu se vyskytují izolované arely od jižního Portugalska po Řecko. Vzácně roste také v severní Africe (Maroko, Alžírsko) a v jihozápadní Asii (jižní Turecko, jižní Ázerbajdžán).
V České republice rostl v minulosti velice vzácně (asi na třech lokalitách) v Polabí mezi Brandýsem nad Labem a Lysou nad Labem. Nejdéle se udržel na Hrabanovské černavě, kde byl pozorován ještě v r. 1977, poté výskyt na lokalitě zanikl v důsledku změny hydrologických poměrů. Dlouho byl považován za vyhynulý druh naší flóry. V poslední době však bylo v NPR Hrabanovská černava v rámci managementových zásahů vykopáno pomocí těžké techniky několik tůní a populace rdestu zbarveného se r. 2009 po 32 letech samovolně obnovila ze semenné banky. Nyní je zde znám výskyt ve dvou tůních. Z Hrabanovské černavy byly rovněž zavlečeny rostliny, které byly nedávno nalezeny v národní přírodní památce V jezírkách u obce Klipec.
Ekologie: Ekologicky dosti specializovaný druh rdestu, rostoucí ve slatinných tůních a v příkopech na slatinných loukách, někdy i v mělkých okrajích mrtvých ramen řek. Vyhledává čisté, stojaté, mělké (do 60 cm), zásadité vody na minerálně bohatých organických substrátech. Kvete zpravidla od června do srpna.
Potamogeton coloratus
Potamogeton coloratus
Popis: Vodní byliny s vytrvalými oddenky a jednoletými lodyhami. Lodyha až 60 cm dlouhá, oblá, jednoduchá nebo velmi chudě větvená. Ponořené listy řapíkaté, vzácně až téměř přisedlé, čepel úzce podlouhlá až eliptická, (45–)75–150 mm dlouhá, (5–)12–45 mm široká, na vrcholu tupě špičatá, na bázi většinou pozvolna klínovitě se zužující, celokrajná, blanitá, světle zelená, někdy s červenavým nebo rezavým nádechem, později až hnědočervená, s 9–17 podélnými žilkami a četnými anastomózami, řapík 3–60 mm dlouhý. Plovoucí listy za květu často vyvinuté, krátce řapíkaté, čepel široce eliptická nebo vejčitá až téměř okrouhlá, 22–85 mm dlouhá, 15–55 mm široká, na vrcholu většinou tupá, někdy s nasazenou drobnou špičkou, na bázi široce klínovitá až uťatá, na řapík úzce křídlatě sbíhající, blanitá, průsvitná, světle zelená, později často hnědočerveně zbarvená, s 13–21 podélnými žilkami a velmi četnými výraznými anastomózami, řapík 8–40 mm dlouhý, výrazně kratší než čepel (zdéli max. 0,5 délky čepele). Palisty 20–65 mm dlouhé. Klasy válcovité, husté, 15–25 mm dlouhé, i za plodu nápadně tenké, 3–4 mm v průměru, zhruba stejně tlusté jako lodyha, stopka klasu 25–115 mm dlouhá. Květy 2–2,5 mm v průměru, čtyčetné, okvětní lístky hnědozelené, gyneceum ze čtyř volných plodolistů. Nažky malé, elipsoidní, 1,4–1,9 mm dlouhé, tmavě zelené, zobánek mnohem kratší než tělo nažky.
Záměny: Rdest zbarvený je nejlépe poznatelný za květu, kdy tvoří plovoucí listy. Ty jsou blanité, průsvitné a mají velmi krátký řapík. Plovoucí listy jiných našich druhů širokolistých rdestů jsou alespoň mírně kožovité. Rdest zbarvený má také nápadně úzké klasy a malé nažky. Poněkud těžší je odlišení rostlin bez plovoucích listů. Habituelně podobný je rdest alpský (Potamogeton alpinus), který je také často načervenalý a má nevětvenou lodyhu, jeho ponořené listy jsou však přisedlé, nikoli řapíkaté. Ostatní druhy rdestů s řapíkatými ponořenými listy obvykle sdílejí ekologicky výrazně odlišná stanoviště.
Potamogeton coloratusPotamogeton coloratus
Ohrožení a ochrana: V českém Červeném seznamu je rdest zbarvený zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1t). Zákonem chráněným druhem je v Maďarsku.
Poznámka: Rdest zbarvený je jedním z mála širokolistých rdestů, které mají diploidní chromozomový počet (z našich zástupců je diploidní ještě rdest rdesnolistý – Potamogeton polygonifolius); tyto rdesty jsou považovány za fylogeneticky původní. Většina širokolistých rdestů je tetraploidní, naopak úzkolisté rdesty jsou prakticky vždy diploidi.
Potamogeton coloratus
Potamogeton coloratus
Potamogeton coloratus
Potamogeton coloratus
Fotografováno ve dnech 14. 6. 2012 (Lysá nad Labem, NPR Hrabanovská černava) a 27. 5. 2013 (Klipec, NPP V Jezírkách).