Syn.: Potamogeton acuminatus Wahlenb., nom. illeg., Potamogeton flexuosus Wredow, Potamogeton flexuosus Schleich., nom. illeg., Spirillus praelongus (Wulfen) Nieuwl.
Česká jména: rdest dlouhý (Dostál 1950), rdest dlouholistý (Kubát 2002)
Slovenská jména: rudavec dlhý (Dostál 1950)
Čeleď: Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – rdestovité
Potamogeton praelongus
Rozšíření: Velký areál zabírá rozsáhlé oblasti severní polokoule. V Evropě je častější na severu, na jih zasahuje až do Itálie a Slovinska. V Asii roste na celé Sibiři až po Dálný východ a Japonsko, izolované lokality jsou v Turecku a Arménii. V Severní Americe se roztroušeně vyskytuje od Aljašky až po Newfoundland, na jih do Utahu a izolovaně ještě v Mexiku. V ČR historicky znám z Otavy, Vltavy, Ploučnice a Orlice, do současnosti se zachovaly jen 2 kolonie na dolní Orlici. Na několika lokalitách v CHKO Kokořínsko byl vysazen. Na Slovensku neroste.
Ekologie: Nejčastěji v čistých tekoucích mezotrofních vodách, řidčeji v mrtvých ramenech nebo průtočných rybnících.
Potamogeton praelongus

Potamogeton praelongus

Popis: Vytrvalá vodní bylina s oddenkem plazícím se ve dně. Lodyhy jsou až 150 cm dlouhé, v dolní části často cik-cak klikaté. Listy jsou stejnotvaré, ponořené, přisedlé, tence blanité, kopinaté až vejčité, (4,5–)6–18(–21) cm dlouhé a 1,4–4 cm široké, živě zelené, celokrajné, na vrcholu často s nápadnou kápovitou špičkou, s 11–19 žilkami, spojenými četnými anastomózami. Květy tvoří dlouze stopkaté, husté klasy 2–8 cm dlouhé; květy mají 4,5–5,5 mm v průměru ; okvětí je světle zelené; tyčinky jsou 4; gyneceum tvoří zpravidla 4 volné plodolisty. Nažky jsou 4,5–5,8 mm dlouhé, na hřbetě mají výrazný kýl.
Záměny: Nejčastěji zaměňován s rdestem alpským (Potamogeton alpinus), pokud nemá vyvinuté plovoucí listy (u r. dlouholistého plovoucí listy vždy chybějí). Liší se od něj téměř úplnou absencí načervenalého zbarvení listů, listy jsou dále výrazně kápovitě zakončené (u r. alpského je špička plochá), klikatě zprohýbanou lodyhou v dolní části (r. alpský má lodyhu přímou) a většími nažkami.
Ohrožení a ochrana: Jeden z nejvzácnějších druhů rdestů v ČR, v Červeném seznamu klasifikován oprávněně jako druh kriticky ohrožený (C1t). Zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1). Ustupuje při trvalejším zakalení vody.
Potamogeton praelongus
Potamogeton praelongus
Fotografovala Alena Vydrová, dne 6. 6. 2007 (Hradec Králové-Malšova Lhota).