Syn.: Crocus babiogorensis Zapał., Crocus banaticus var. scepusiensis Rehmer et Woł., Crocus heuffelianus subsp. scepusiensis (Rehmer et Woł.) Dostál, Crocus scepusiensis (Rehmer et Woł.) Borbás ex Kulcz., Crocus vernus subsp. scepusiensis (Rehmer et Woł.) Soják
Slovenské mená: šefran různobarvý (Reuss 1853), šafran spišský (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Crocus discolor
Rozšírenie: Západokarpatský endemit s centrom rozšírenia v pohoriach a kotlinách centrálnych Západných Karpát. Okrem Slovenska výskyt zasahuje aj do Poľska. V ČR riedko roztrúsene, najmä na Morave, považovaný za nepôvodný. V SR v severnej časti od Západných Beskýd až po Muránsku planinu a Slovenský kras. Hojne v kotlinách, vo Veľkej a Malej Fatre, Nízkych Tatrách, celých Tatrách, ale aj inde.
Ekológia: Ťažisko rozšírenia má na lúkach a pasienkoch od podhorských polôh do subalpínskeho stupňa, vzácne vystupuje aj vyššie. Rastie aj na lesných svetlinách, trávnikoch v kosodrevine a na vysokohorských holiach. Vyžaduje vlhké, humózne pôdy, voči podkladu je indiferentný. Za vhodných podmienok sa vyskytuje v mnohopočetných populáciách, počty jedincov dosahujú rádovo stovky tisíc a v čase kvitnutia sfarbuje hektáre lúk do fialova.
Crocus discolor
Opis: Trváca rastlina vysoká 3–15 cm. Listy sú úzko čiarkovito kopijovité, holé alebo riedko jemne chlpaté s bielou stredovou žilou. Kvet jeden, od bielej po tmavofialovú, lístky značne vyduté, 2–3× dlhšie ako širšie, hore tupo končisté alebo zaokrúhlené, blizny tmavožlté, hore rozšírené. Plod je podlhovasto vajcovitá, končistá tobolka. Kvitne hneď po roztopení snehu, niekedy aj spod snehovej pokrývky od marca do apríla, v horách až do júla.
Zámeny: Crocus heuffelianus: Listy v čase kvitnutia celkom vyvinuté, široké 9–12 mm, čnelka rovnako dlhá ako tyčinky, peľnice minimálne 2× dlhšie ako nitky.
Crocus discolor: Listy v čase kvitnutia len čiastočne vyvinuté, 2–7 mm široké, čnelka výrazne dlhšia ako tyčinky, peľnice maximálne 1,5× dlhšie ako nitky.
Taxonomická problematika: Pôvodne boli všetky populácie zo Slovenska chápané ako druh Crocus heuffelianus, neskôr boli západokarpatské populácie vyčlenené do samostatného druhu Crocus discolor. Podla niektorých názorov (napr. Flora Europaea) je začleňovaný do širokého okruhu Crocus vernus.
Ohrozenie a ochrana: Aj vďaka veľkému počtu lokalít a početným populáciám nejde o vzácnu rastlinu. Druh ohrozuje sekundárna sukcesia (ukončenie tradičného obhospodarovania lúk), stavebná činnosť v horskom prostredí – výstavba stredísk cestovného ruchu. Takéto aktivity už niekoľko rokov výrazne ovplyvňujú známe obrovské populácie v stredisku Donovaly. Šafran spišský na Slovensku nie je zákonom chránený, v červenom zozname je zaradený medzi menej dotknuté druhy (LC). Populácie v ČR je potrebné zrevidovať, či aj tu sa vzťahujú údaje o Crocus heuffelianus ku Crocus discolor. Crocus heuffelianus je v Česku kriticky ohrozeným (C1) a zákonom chráneným druhom (§2). Chráneným druhom je i v Poľsku (Crocus scepusiensis).
Crocus discolorCrocus discolor
Crocus discolor
Foto: 4. 4. 2005, 8. 4. 2006 (Slovensko, Veľká Fatra), 17. 4. 2005 (Poľsko, Zakopane), 16. 4. 2006 (Slovenský raj), 25. 3. 2007 (Chočské vrchy).