Syn.: Scabiosa calcarea Tocl, Scabiosa calcicola Błoński
Česká jména: hlaváč lesklý vápnomilný (Kubát 2002)
Slovenská jména: hlaváč lesklý vápnomilný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Dipsacaceae Juss. – štětkovité
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Rozšíření: Pravděpodobně se tento poddruh celoevropský rozšířeného hlaváče lesklého (Scabiosa lucida) vyskytuje pouze v Západních Karpatech. U nás roste výhradně na Moravě, na vápencových skalách v okolí Štramberka, na Slovensku se patrně objevuje v jižní části země, je uváděn např. ze Slovenského krasu.
Ekologie: Roste v teplomilných společenstvech na bezlesých skalnatých svazích a stepích, v suchých trávnících. Kvete od června do září.
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Popis: Vytrvalá, jen zřídka dvouletá bylina vysoká 40–80 cm. Lodyhy jsou přímé nebo krátce vystoupavé, listnaté, nejčastěji 2–3krát větvené. Listy přízemní růžice jsou až 10 cm dlouhé, zpravidla lysé, obkopinaté nebo kopisťovité, nejčastěji celistvé, na okraji vroubkované, za květu často zaschlé, lodyžní jsou 2krát peřenosečné v 1–5 mm široké úkrojky. Květy jsou seskupeny ve strboulech o průměru 2–3 cm, zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, delší nebo stejně dlouhé jako květy. Květy jsou pětičetné, zřetelně paprskující, kališní štětinky jsou tmavě hnědé, 3,5–4,2 mm dlouhé, při bázi asi 0,2 mm široké, slabě kýlnaté. Koruny jsou sytě růžové až červenofialové, nevonné. Nažky jsou na vrcholu obrostlé 0,8–1,3 mm širokým lemem.
Záměny: Zaměnitelný především za hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), jenž se odlišuje především tvarem kališních štětinek, jež jsou na bázi tenčí, oblé. Znak je pozorovatelný spíše pouze pod binokulární lupou. Nominátní poddruh hlaváče lesklého Scabiosa lucida subsp. lucida má mít kališní štětiny výrazně delší (až 8 mm), navíc zřetelně kýlnaté.
Ohrožení a ochrana: Patří ke kriticky ohroženým taxonům květeny České republiky (C1r), zákonem chráněn není.
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Scabiosa lucida subsp. calcicola
Fotografováno dne 7. 7. 2017 (PP Kamenárka).