Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Sebaea repens

Rozšíření: Druh jihovýchodní Afriky, vyskytuje se ve vysokohorských oblastech Dračích hor a přiléhajících horských pásem, areál se pravděpodobně táhne od severovýchodu jihoafrické provincie Eastern Cape přes Lesotho a severní KwaZulu-Natal až do Mpumalangy.

Ekologie: Roste na vlhkých stanovištích nejvyšších horských poloh – naše snímky pocházejí z vrcholové části nejvyšší jihoafrické hory Thabana Ntlenyana.

Sebaea repens

Popis: Vytrvalá bylina kobercovitého habitu s lodyhou plazivou, v nodech kořenující. Listy jsou vejčité až skoro okrouhlé, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu tupé nebo špičaté, často je jejich šířka větší než délka. Květenství je terminální, jednokvěté, anebo jej tvoří chudokvětý vrcholík; listeny jsou listům podobné, horní bývají užší; kalich je 5cípý, cípy jsou kopinaté až vejčité, 4–6 mm dlouhé, špičaté, často hrotité, kýlnaté nebo s křídlem jen asi 0,75 mm širokým; koruna je řepicovitá, žlutá, trubka je 5–8 mm dlouhá, cípy jsou 4–9 mm dlouhé, obkopinaté až obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené; nitky tyčinek jsou až 2 mm dlouhé, prašníky jsou žluté, s oranžovou apikální žlázkou. Plodem je tobolka.

Záměny: Dosti podobné rysy má i další jihoafrický vysokohorský druh rodu Sebaea marlothii. Ten na první pohled rozeznáme podle velmi tmavých apikálních žlázek na prašnících.

Sebaea repens
Sebaea repens
Sebaea repens

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 18. 9. 2018 (Lesotho, Drakensberg, vrcholová část hory Thabana Ntlenyana).