Syn.: Spiraea crenifolia C. A. Mey.
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Spiraea crenata
Rozšírenie: Kontinentálny druh s rozsiahlym eurozápadoázijským areálom. Výskyt zasahuje od strednej a juhovýchodnej Európy po západnú Sibír, strednú Áziu a Irán. Na našom kontinente rastie vzácne na Balkánskom polostrove a v stepnej a lesostepnej zóne východnej Európy, západná hranica výskytu vedie Maďarskom (vyhynutý), Slovenskom a Zakarpatskou Ukrajinou. V niektorých štátoch západnej Európy je známy sekundárny výskyt, tavoľník vrúbkovaný sa pestuje ako kultúrna, ozdobná rastlina.
V Českej republike sa nevyskytuje, je známy starý nepotvrdený údaj z Českého stredohoria. Na Slovensku je známa iba jedna lokalita na Východoslovenskej nížine.
Ekológia: Rastie na skalnatých, výslnných – xerotermných svahoch a sutinách, na podklad nemá vyhranené nároky (na slovenskej lokalite je podkladom andezit). Vyžaduje plytké, skeletnaté a vysychavé pôdy. Kvitne od mája do júna.
Spiraea crenata
Opis: Ker vysoký okolo 1 metra, konáriky vzpriamené, za mlada chlpaté, červenohnedé, kvitnúce oblúkom zohnuté. Listy sivozelené, holé, 4 × 2 cm, na kvitnúcich konárikoch kopijovité, na nekvitnúcich obrátene vajcovité, na báze klinovité, celistvookrajové, vpredu vrúbkovane pílkovité, brvité, od bázy po vrchol s 3 výraznými žilami. Okolíky stopkaté s 10–20 kvetmi, dolné kvety v pazuche listeňov, stopky ± 5 mm dlhé, kvety okolo 8 mm v priemere, kvetná čiaška holá, kališné lístky pri dozretí vzpriamené, lupienky okrúhle, biele, kratšie ako tyčinky. Plod sú ± holé mechúriky.
Ohrozenie a ochrana: S istotou jedna z najvzácnejších rastlín slovenskej flóry. Historicky známa z jedinej lokalite v blízkosti rozsiahleho kameňolomu, ktorý zároveň predstavuje najväčšie ohrozenie výskytu. Napriek snahe sa v ostatných rokoch výskyt nepodarilo potvrdiť, tento tavoľník môžeme začať považovať na Slovensku za nezvestný druh, v súčasnosti je kriticky ohrozený (CR). Je zákonom chránený (§).
Poznámka: Opätovné potvrdenie výskytu druhu na Slovensku je otázne, nie je však zatiaľ vylúčené.
Spiraea crenataSpiraea crenata
Spiraea crenata
Foto: 1. 5. 2007 (Maďarsko, Sás Hegy – Budapešť, nepôvodná lokalita).