Syn.: Rohrbachia minima (Funck ex Hoppe) Mavrodiev, Typha angustifolia var. minor L., Typha angustissima Griff.
Česká jména: orobinec nejmenší (Dostál 1950, Dostál 1989)
Slovenská jména: pálka najmenšia (Dostál 1950)
Čeleď: Typhaceae Juss. – orobincovité

Typha minima

Rozšíření: Eurasijský druh, jehož areál sahá od Francie a zemí Beneluxu přes střední Evropu, Malou Asii a Kavkaz až do Střední Asie a východní Číny. V Česku byl na začátku 20. století zaznamenán na rybníčku u jihočeských Hrdlořez, v současnosti je uváděn jako druh u nás vyhynulý. Na Slovensku se dříve objevoval v Podunají.

Ekologie: Typickým stanovištěm jsou dočasně zaplavované písčité nebo štěrkovité náplavy na březích horských a podhorských řek, zejména toků stékajících z vápencových masivů, splavován bývá daleko po proudu až do nížin. Druhotně se může objevit ve štěrkovnách a na písčitých březích rybníků. Kvete od května do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, 15–75 cm vysoká. Lodyha je přímá, dole obalená pochvami, v horní části bezlistá. Listy jsou na kvetoucích lodyhách většinou bezčepelné, anebo nanejvýše 1–2 cm dlouhé, nekvetoucí lodyhy mají listy 15–40 cm dlouhé a jen 0,1–0,3 cm široké. Horní samčí palice je válcovitá, 3–8 cm dlouhá, s 1 opadavým listenem při bázi, dolní samičí květenství je odděleno od samčí části, je válcovité až vejčité, 1,5–4,5 cm dlouhé, tmavě hnědé, s listenem při bázi; květy jsou bez okvětí, jednopohlavné, samčí květy jsou bez šupinek nebo chlupů, mají 1 tyčinku, samičí květy jsou s šupinkami a chlupy, blizna je čárkovitá. Plody jsou ochmýřené eliptické nažky.

Ohrožení a ochrana: Český Červený seznam (2012) řadí orobinec nejmenší k vyhynulým druhům (A1), stejně ohodnotil tento druh (RE) i slovenský Červený seznam (2015). Chráněným druhem je například ve Francii či Švýcarsku. Druh je rovněž uveden v seznamu přísně chráněných rostlin Evropy v Bernské úmluvě. Hlavním důvodem ohrožení jsou regulace toků a výstavba přehrad.

Využití: S oblibou bývá tato rostlina vysazována do zahradních jezírek.

Typha minima
Typha minimaTypha minima
Typha minima

Fotografováno dne 5. 5. 2020 (Česko, Čechy, Polabí, rostliny pocházejí z kultury).