Syn.: Serapias ensifolia L., Serapias helleborine var. longifolia L., Serapias nivea Vill., Serapias xiphophyllum Ehrh. ex L. f., Epipactis grandifolia All., Epipactis ensifolia F. W. Schmidt, Limodorum longifolium (L.) Kuntze, Cymbidium xiphophyllum (Ehrh. ex L. f.) Sw., Cephalanthera angustifolia Simonk., Cephalanthera ensifolia (Sw.) L. C. Richard
Česká jména: kulatička mečolistá (Presl 1819), okrotice mečolistá (Presl 1846), kulatička mečolistá, stříž, ostříž, okrotice (Sloboda 1852), kulatička mečilistá (Opiz 1852), okrotice mečolistá (Čelakovský 1879), okrotice dlouholistá (Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cephalanthera longifolia
Rozšíření: Evropa – od Irska přes střední Evropu až po Středozemí, severní Afrika, Malá Asie, Krym, Kavkaz, západní a střední Asie (až po severní Indii a Tibet). U nás se objevuje vzácně v Čechách, poněkud hojněji na Moravě, především v Bílých Karpatech. V řadě oblastí chybí.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a křovinách, v lesních lemech, v pásmu od nížin do podhůří. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–45 cm vysoká, lodyha přímá, lodyžních listů 7–10, alespoň 5krát delších než širokých, květenství 5–12květé, květy polouzavřené, bílé, pysk bez náznaku ostruhy. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Okrotice dlouholistá je zařazena k ohrožených druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněna i podle zákona (§3). Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES. K druhům potenciálně ohroženým (NT) je zařazena na Slovensku, v Polsku k ohroženým, v obou zemích je také chráněna zákonem. Chráněna je i v Irsku, Maďarsku, Rusku, Bělorusku, Litvě, Lotyšsku, Moldávii a na Ukrajině.
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifoliaCephalanthera longifolia
Fotografováno ve dnech 11. 6. 2004 (Ladislav Kovář: Bílé Karpaty, Čertoryje) a 12. 5. 2009 (Kamil Sebeš – biotop: okolí Brna, západně od Rozdrojovic).