Syn.: Cymbidium rubrum (L.) Sw., Dorycheile rubra (L.) Fuss, Epipactis rubra (L.) F. W. Schmidt, Helleborine rubra (L.) Schrank, Limodorum rubrum (L.) Kuntze, Serapias rubra L.
Česká jména: kulatička červená (Presl 1819), okrotice červená (Presl 1846), kulatička červená (Opiz 1852, Sloboda 1852), okrotice červená (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: prilbovka červená (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cephalanthera rubra
Rozšíření: Evropa (po jižní Skandinávii), severní Afrika, od Malé Asie až po severní a západní Írán.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, častěji na vápenci, v pásmu od nížin až do podhůří. Kvete od června do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–70 cm vysoká, lodyha přímá, často zprohýbaná, listy kopinaté, lysé, květenství 2–15květé, společně s plody hustě žláznatě chlupaté, květy otevřené, růžové až červené, velmi vzácně i bílé. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Okrotice červená je zařazena do kategorie silně ohrožených druhů naší květeny (C2b) a ve stejné kategorii chráněna i zákonem (§2), mezinárodně je také zařazena k druhům pod ochranou CITES. Na Slovensku patří k druhům potenciálně zranitelným (NT), také zde je chráněna zákonem. Chráněna je i v Polsku, zde je však zařazena k druhům silně ohrožených (EN). V Moldávii patří k druhům kriticky ohroženým (CR), chráněným druhem je na Ukrajině.
Cephalanthera rubraCephalanthera rubra
Cephalanthera rubraCephalanthera rubra
Fotografováno ve dnech 7. 6. a 11. 6. 2003 (Brno-Kohoutovice).