Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis tallosii
Rozšíření: Druh byl zaznamenán v Maďarsku, na Slovensku, na jihovýchodní Moravě a na jedné lokalitě v Itálii. Celkové hranice areálu však nejsou zatím přesně známé. U nás roste v Bílých Karpatech, Dolnomoravském úvalu a v Hlucké pahorkatině.
Ekologie: Druh často roste v topolových porostech, typickými stanovišti jsou měkké nebo tvrdé lužní lesy.
Popis Jedná se o další vzácný a nenápadný druh ze skupiny „lužních kruštíků“. Má výšku 20–40 cm. Květy jsou autogamické, nící, většinou málo otevřené. Pysk je o něco kratší než ostatní okvětní lístky, přední část pysku (epichil) je většinou v obrysu víceméně oválná, bílá, vzácně narůžovělá s bazálními zelenými hrbolky. Zadní část pysku (hypochil) je zevnitř zelená a vchod do ní je velmi úzký. Sloupek je menší, v čerstvě otevřených květech je přítomná nefunkční rostellová žláza, která brzy zasychá, blizna svírá s osou sloupku ostrý úhel. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Pro svou vzácnost je řazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1r). Na Slovensku je hodnocen jako druh potenciálně ohrožený, je zde chráněn i zákonem (NT/§). Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Epipactis tallosiiEpipactis tallosii
Epipactis tallosiiEpipactis tallosii
Fotografováno ve dnech 6. 8. 2005 (Nesovice), 6. 8. 2005 (Veselí nad Moravou), 8. 10. 2005 (Nesovice).