Syn.: Amesia microphylla (Ehrh.) A. Nelson et J. F. Macbr., Epipactis athensis Lej., Epipactis atrorubens Rostk. ex Spreng., Epipactis helleborine var. microphylla (Ehrh.) Rchb. f., Epipactis intermedia Schur, Helleborine microphylla (Ehrh.) Schinz et Thell., Limodorum microphyllum (Ehrh.) Kuntze, Serapias microphylla Ehrh., Epipactis latifolia subsp. microphylla (Ehrh.) Bonnier et Layens, Epipactis latifolia var. microphylla (Ehrh.) DC., Serapias latifolia var. microphylla (Ehrh.) Pers.
České mená: kruštík drobnolistý (Kubát 2002)
Slovenské mená: kruštík drobnolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Epipactis microphylla
Rozšírenie: Eurokaukazský druh – Európa a Malá Ázia, Krym, kaukazská oblasť a severný Irán.
Ekológia: Rastie v listnatých (najčastejšie bučiny a dubohrabiny), menej aj ihličnatých lesoch a ich okrajoch na vápenatých pôdach, od pahorkatín do hôr. Kvitne v máji až júli (auguste).
Epipactis microphylla
Opis: Trváca, 15–30 cm vysoká bylina s krátkym podzemkom. Celá rastlina je sivozelená až tmavozelená alebo nafialovelá a šedo chlpatá. Listy (3–10) sú malé, vzpriamené až odstávajúce, tmavozelené až fialové, kopijovité, (1–)1,5–4(–5) cm dlhé a 0,5–1,5 cm veľké, kratšie ako internódiá. Horné listy sú podobné listeňom. Kvetný klas je riedky, jednostranný, má (2–)10–20(–40) kvetov. Dolné listene môžu byť až 2 cm dlhé. Kvety sú buď úplne otvorené, alebo len pootvorené, sú malé, zelené až dofialova, s vanilkovou vôňou. Intratepaly kopijovité a zvonka chlpaté, zelené, naružovelé alebo dofialova. Epichil srdcovito-trojuhoľníkovitý, 2,5–4 mm dlhý a 3–4 mm široký, na okrajoch zubatý, veľký, na špičke svetlozelený, na okraji belavý až doružova, bazálne hrbolčeky sú hlboko členené. Vchod do hypochilu je úzky a hypochil je vydutý, vnútri lesklo tmavozelený alebo ružový, vonkajší povrch biely alebo zelený. Stĺpik je široký, 1,9–2,3 mm dlhý. Políniá sú málo rozpadavé, klinandrium je hlboké, semenník je husto páperistý, 7–11 mm dlhý. Viscídium funkčné len na začiatku kvitnutia. Tobolky sú 13–18 mm dlhé. Autogamický druh s reziduami allogamie (Claessens et Kleynen 1996).
Ohrozenie a ochrana: V ČR patrí medzi silno ohrozené druhy (C2r) a na Slovensku medzi menej dotknuté druhy (LC). Zákonom chránený v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajine. Je tiež chránený medzinárodnou dohodou CITES.
Poznámka: U tohto druhu bolo zistené, že naväzuje mykorízu s ektomykoríznymi hubami vrátane Tuber spp.
Epipactis microphyllaEpipactis microphylla
Epipactis microphylla
Epipactis microphylla
Foto: Tomáš Figura, jún 2011 (Slovensko, Malé Karpaty), Mário Duchoň, jún 2007, 2008 (Slovensko, Strážovské vrchy, Rokoš).

Doplnková literatúra:
Claessens J., Kleynen J. (1996): Allogamie- und Autogamie-Tendenzen bei einigen Vertreten der Gattung Epipactis. Ber. Arbeitskr. Heim. Orchid. 12: 4–16.
Selosse, M.-A., et al. (2004): Chlorophyllous and achlorophyllous specimens of Epipactis microphylla (Neottieae, Orchidaceae) are associated with ectomycorrhizal septomycetes, including truffles. Microbial Ecology 47.4: 416–426.