Syn.: Armeria elongata Hoffm., Armeria vulgaris subsp. elongata (Hoffm.) F. Petri, Armeria maritima subsp. elongata (Hoffm.) Bonnier
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité

Armeria vulgaris

Rozšíření: Druh střední Evropy a jihu Fennoskandie. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech, především ve středních a severozápadních Čechách, v Třeboňské pánvi a na jižní Moravě. Na hadcích se vyskytuje ještě trávnička obecná hadcová (Armeria vulgaris subsp. serpentini).

Ekologie: Roste na skalnatých svazích, suchých loukách a písčinách, na nevápenných podkladech, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od května do září.

Armeria vulgaris

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, 25–50(–60) cm vysoká, stvol přímý nebo křivolaký, většinou lysý, zřídka pýřitý, listy v přízemní růžici čárkovité, jednožilné. Strbouly 17–25 mm v průměru, vnější zákrovní listeny dlouze zašpičatělé, vnitřní špičaté, korunní cípy kopisťovité, zaokrouhlené, bledě růžové, vzácně i bílé. Plodem je tobolka s vytrvalým kalichem.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je trávnička obecná pravá hodnocena jako vzácnější taxon vyžadující další pozornost (C4a). Na Slovensku je zařazována k druhům zranitelným (VU).

Armeria vulgarisArmeria vulgaris
Armeria vulgaris

Fotografováno ve dnech 5. 8. 2007 (Česko, Čechy, Českolipsko, Provodín) a 12. 7. 2016 (Čechy, Polabí, Pičhora).