Syn.: Austroblechnum lechleri (T. Moore) Gasper et V. A. O. Dittrich, Lomaria lechleri T. Moore
Čeleď: Blechnaceae Copel. – žebrovicovité

Blechnum mochaenum

Rozšíření: Jihoamerický druh kapradiny, vyskytuje se ve středním Chile (od provincie Maule na severu až po ostrov Chiloé na jihu), ve střední a severní části Argentiny, rovněž na pacifických ostrovech Juana Fernándeze. Údaje z Brazílie jsou mylné.

Ekologie: Roste terestricky ve vlhkých valdivianských lesích a v křovinaté vegetaci, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1800 m.

Blechnum mochaenum

Popis: Kapradina s oddenkem pokrytým hnědými, kopinatými až vejčitými plevinami. Listy jsou zřetelně dimorfní, sterilní jsou až 35 cm dlouhé, jejich řapík dosahuje zhruba sedminy délky čepele, která je v obrysu široce kopinatá, jednoduše zpeřená, až s 35 páry lístků. Ty jsou srpovitě zahnuté nebo trojúhelníkovité, 10–20 mm dlouhé a 0,5–7 mm široké, bází přirostlé k listovému vřeteni, na vrcholu zaokrouhlené nebo špičaté, lysé nebo chlupaté. Fertilní listy jsou větší než listy sterilní, až 45 cm dlouhé, peřenosečné, jednotlivé lístky jsou od sebe oddálené, čárkovité, 25–30 mm dlouhé a 2–3 mm široké, na bázi po vřeteni sbíhavé. Kupky výtrusnic vyrůstají v souvislých řadách při okraji rubové strany lístků.

Poznámka: Dříve velmi široce pojímaný rod Blechnum zahrnoval na 230 akceptovaných druhů (POWO 2019). V posledních letech (především od roku 2016) však bývá na základě molekulárních analýz rozčleňován do řady menších rodů – při tomto pojímání by patřil zde představovaný druh k rodu Austroblechnum (jako Austroblechnum lechleri, ke stejnému rodu by byl řazen například i druh Blechnum penna-marina). Změny uvnitř rodu Blechnum by se však měly dotknout třeba i dobře známého evropského druhu Blechnum spicant, který zřejmě bude přeřazen k rodu Struthiopteris (jako Struthiopteris spicant).

Blechnum mochaenum
Blechnum mochaenum
Blechnum mochaenum
Blechnum mochaenum
Blechnum mochaenum

Fotografoval Mário Duchoň, dne 5. 2. 2019 (Chile, reg. Los Lagos, Cochamó).